dec
12

Mendeliáda

mendel miniObvodové kolo tejto zaujímavej chemickej súťaže, ktorú zorganizoval Kabinet chémie, sa 7. decembra 2022 konalo už štvrtýkrát. Mendeliáda je pomenovaná podľa významného chemika D. I. Mendelejeva, ktorý zostavil Periodickú sústavu chemických prvkov. Našu školu reprezentovala trojica žiakov: Matthias Filip Popaďák (7.A), Ela Fecenková (8.B) a Laura Šuličová (9.B), ktorí sa umiestnili na krásnom 1. mieste. Spoločne vytvorili jeden tím a navzájom sa dopĺňali a pomáhali si. Súťaž mala teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa preverovali vedomosti žiakov a v praktickej časti ich zručnosti.
Cieľom súťaže bolo rozvíjať u žiakov súťaživosť a spoluprácu v skupine. Možno aj takouto zábavnou formou vzbudíme u nich záujem o chémiu. Zaujímavým darčekom pre každého žiaka bola mikulášska čiapka, sladkosť a mydielka vyrobené na chemickom krúžku. Žiakov pripravovala Mgr. Mária Vojtková.

 • 20221207_084656
 • 20221207_100643
 • 20221207_100756
 • 20221207_101028
 • 20221207_101256
 • 20221207_101308
 • 20221207_102647
 • 20221207_113442
 • 20221207_113459
 • Screenshot_20221208-181007_Chrome
 • Screenshot_20221208-181028_Chrome
 • Screenshot_20221208-182002_Facebook