sep
10

Organizovanie školských akcií

Ekodeň - Zapikan - 9. ročník - jún 2022

Koncoročná exkurzia - 5. - 8. ročník - jún 2022

Exkurzia - Stropkov - 1. ročník - jún 2022

Exkurzia - Bardejovské kúpele - 3. ročník - jún 2022

Exkurzia - Humenné - 2. ročník - jún 2022

Škola v prírode - Krpáčovo - 4. ročník - jún 2022

Archeopark - Hanušovce - 4. ročník - máj 2022

Dejepisná exkurzia - Dukla - Svidník - 9. ročník - máj 2022

Ekodeň - Zlá diera - 7. ročník - máj 2022

Fyzikálna exkurzia - Technické múzeum - Košice - 9. ročník - apríl 2022

Návšteva botanickej záhrady - 5. ročník - apríl 2022

Fyzikálna exkurzia - Steel park - Košice - 7. ročník - apríl 2022

Ekodeň - Zlá diera - 6. ročník - apríl 2022

Ekodeň - Vysoké Tatry - 8. ročník - október 2021

Návšteva Hornozemplínskej knižnice - 5. ročník - september 2021