dec
31

Vianočný punč (slávnostná akadémia)

vianoce1 miniMilujeme Vianoce. Najprv príprava, pečenie, upratovanie, varenie, zdobenie stromčeka, potom hodovanie, oslava a zábava. Nebolo tomu inak v decembri ani na našej Dvojke. Najprv nácvik, učenie textov, výber hudby, tančekov, potom krásna oslava v podobe slávnostnej vianočnej akadémie. Konečne po štyroch rokoch sa u nás opäť rozozvučali tóny vianočných spevov a tancov, rozvoniavali perníky, či bolo počuť hovorené slovo v podobe scénok a veršíkov. Do príprav sa pustili všetky deti s oduševnením a zápalom. Výsledkom tejto prípravy bol vianočný punč namixovaný z lásky a prísady doňho pridávali malí i veľkí. Celá Dvojka sa spojila a vytvorila krásnu veľkú rodinu. Samozrejme, že na scéne nesmeli chýbať rodičia, starí rodičia, deti, čerti, anjeličkovia, ježibaby, pastieri, králi, vločky, vinšovníci...

dec
30

Školské kolo Pytagoriády

pyt miniPytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej sa oplatí byť nielen múdrym, ale aj rýchlym. Každý, kto získa najmenej 10 bodov za príklady, je odmenený aj 1 bodom za každé 4 ušetrené minúty zo 60, určených na vyriešenie 15 príkladov. Poradie potom určí výsledný súčet bodov za úlohy a čas. Presne takto si naši žiaci v polovici decembra zmerali sily v školskom kole Pytagoriády.
O šikovných žiakov na našej škole nie je núdza, a teda medzi úspešných riešiteľov patria (v abecednom poradí):

dec
22

Advent v ŠKD

advent miniVianoce sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia a pohody. Vianoce to nie sú len darčeky a krásne prestretý stôl, to je predovšetkým láska, porozumenie, pokoj a šťastie. Vianočný čas má svoje magické čaro a krásu. Počas neho sme akísi krajší, lepší, túžime po tom, aby nás mal niekto rád, aby nám porozumel a viac ako inokedy sa snažíme rozdávať chvíle zo svojho života, svoje priateľstvo, pocit spolupatričnosti, rozdávať svoju lásku. Atmosféru najkrajších sviatkov v roku umocňuje nielen vôňa vianočného pečiva, či kapor vo vani, ale aj pekná výzdoba. Deti ŠKD počas celého adventu v rámci tvorivých dielní vyrábali krásne vianočné ozdoby, ktorými vyzdobili nielen strom na námestí a svoje triedy, ale svojimi výrobkami podporili charitatívnu vianočnú burzu.

dec
21

Evergreen citizens (Vždyzelení občania)

etwinning logoIde o štvrtý medzinárodný projekt eTwinning, do ktorého je naša škola aktívne zapojená od októbra 2023. V tomto projekte spolupracujú 4 školy z Francúzska, Španielska, Rumunska a Slovenska. Dvojku reprezentujú desiati žiaci, ktorí pracujú v dvoch tímoch. Prvé online stretnutie učiteľov sme mali začiatkom októbra. Dohodli sme sa na najbližších spoločných aktivitách.
V októbri sa žiaci vytvorili videá, kde sa predstavili navzájom, naše školy, mestá a krajiny, v ktorých žijeme. Vytvorili sme aj spoločné logo a tiež slogan, na ktorých sme sa zhodli hlasovaním.

dec
18

Slovenské hrady a zámky majú v malíčku

dejol mini(dejepisná olympiáda)
Uplynulý týždeň sa na Dvojke uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády, ktorej sa zúčastnili žiaci 6. – 9. ročníka so záujmom o naše dejiny. V tomto školskom roku sa v rámci monotematickej časti úlohy týkali slovenských hradov, zámkov a kaštieľov. Doslova sprievodcovský tréning vybraných hradov a kaštieľov si vyskúšalo 15 žiakov. Museli zvládnuť vedomostný test z histórie, exteriéru a interiéru, priradiť pôdorysy k hradom a zámkom. Postúpiť do okresného kola môžu dvaja s najvyšším počtom bodov z každej kategórie. Blahoželáme všetkým, že sa s tesným rozdielom rytiersky popasovali s ťažkými úlohami. Našim reprezentantom držíme palce vo vyššom kole tejto olympiády:

dec
20

O kúsok radostnejšie srdcia

vianoce mini(charitatívna vianočná burza)
Máme veľkú radosť, že myšlienka prvej charitatívnej vianočnej burzy na Dvojke nielen splnila svoj účel, ale dopadla nad naše očakávania. Tešíme sa, že do našej celoročnej skladačky na rehabilitácie pre Olíviu z Vranova nad Topľou pribudlo za dva dni neuveriteľných 1880 eur. Roztomilé ozdôbky a maličkosti sa premenili za tak krátky čas na eurá a nám ostali prázdne škatule a stoly po množstve výrobkov.
Veľká vďaka patrí žiakom, rodičom a pedagógom za príspevky do burzy, milé maličkosti, no hlavne rodičom, ktorí dali svojim deťom v utorok a stredu pár „drobných“ do školy navyše. Nech nás všetkých hreje skutočný nezištný a dobroprajný pocit, že sme pomohli.

dec
13

Klub mladých čitateľov

vianoce miniVianoce nám pomaly, ale isto klopú na dvere. Prípravy na najkrajšie sviatky v roku sú v plnom prúde. Každý z nás prežíva Vianoce inak. O tom, ako sa Vianoce slávili kedysi sa dozvedeli členovia Klubu mladých čitateľov. KMČ v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou si na svoje stretnutie pozval klientov zo Zariadenia pre seniorov vo Vranove nad Topľou. Tí žiakom porozprávali, ako sa slávili Vianoce za ich školských čias. Aké zvyky sa tradovali, ale aj čo si našli pod stromčekom. V príjemnej atmosfére sme si spoločne zaspievali známu koledu a navzájom sa obdarovali vianočným pozdravom. Veríme, že toto stretnutie nebolo naše posledné a v blízkej dobe sa ešte stretneme.