apr
01

Zápis do 1. ročníka - 2024/2025

Slávnostný zápis do 1. ročníka

sa uskutoční

4. apríla 2024

v čase od 14.00 h do 17.00 h

za prítomnosti dieťaťa.

Dokumenty potrebné k zápisu do 1. ročníka:

* povinnosťou zákonného zástupcu je priniesť na overenie všetky potrebné dokumenty

1. Občiansky preukaz

2. Rodný list dieťaťa

3. Písomné vyhlásenia zákonných zástupcov a povinná príloha k elektronickej prihláške (priniesť vypísané tlačivá podľa toho, či sa zúčastnia zápisu obaja alebo iba jeden zákonný zástupca dieťaťa)

4. Elektronická prihláška na zápis do 1. ročníka

- možnosť vyplniť vo Vami zvolenom čase z pohodlia domova, výrazne tým ušetríte čas pri zápise;
- pri vypĺňaní elektronickej prihlášky používajte diakritiku (mäkčene, dĺžne);
- vyplnenie elektronickej prihlášky nenahrádza samotný zápis;
- prihlášku nie je potrebné tlačiť, tlač zabezpečí škola po overení údajov pred podpísaním prihlášky;

 prihlaska

*prihlášku je možné vyplniť aj v škole v deň zápisu


5. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
- v prípade, ak má zákonný zástupca záujem o umiestnenie dieťaťa v popoludňajších hodinách v ŠKD.

6. Žiadosť o prijatie do 1. ročníka mimo obvod
- v prípade, ak dieťa patrí na základe trvalého bydliska do iného školského obvodu.

7. Žiadosť o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR
- v prípade, ak dieťa bude navštevovať školu v zahraničí.

8. Žiadosť o predčasné zaškolenie
- v prípade, ak je dieťa zrelé a nedovŕši pred nástupom do školy 6 rokov;
-
potrebné doniesť potvrdenie od pediatra a súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia CPP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie);
- doklad o získaní predprimárneho vzdelania.

9. Doklad o zdravotnom postihnutí – iba v prípade, že sa jedná o zdravotne postihnuté dieťa.


Organizácia zápisu (2 fázy)

1. vypísanie a odoslanie elektronickej prihlášky
2. slávnostný zápis dieťaťa 4. apríla od 14.00 – 17.00 h spojený so zaujímavým programom a overením údajov.Legislatíva k zápisu

O prijatí Vášho dieťaťa na primárne vzdelávanie v ZŠ rozhodne riaditeľ školy.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa na primárne vzdelávanie v ZŠ Vám bude zaslané v zákonnej lehote - najneskôr do 15. júna 2024.

V prípade, ak zákonný zástupca zvažuje u dieťaťa, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť, pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (odklade), napriek tomu je povinnosťou zákonného zástupcu zapísať dieťa do ZŠ.

Dieťa, ktoré už bolo v predošlom školskom roku zapísané do ZŠ, ale na základe rozhodnutia riaditeľky MŠ pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania, zákonný zástupca musí opätovne zapísať.

Od 1.1.2021 o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (o odklade) rozhoduje riaditeľ materskej školy.

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť slávnostného zápisu, môžete svoje dieťa zapísať do 30. apríla 2024. V takom prípade kontaktujte školu v dostatočnom predstihu za účelom dohodnutia termínu na overenie dokumentov.


mar
31

Huráááááááá na výýýýýýýlet !!!!!!!!!!!!!!!!

bvb miniBUDAPEŠŤ _ BRATISLAVA _ VIEDEŇ
V pondelok o 3.00 hod. sme odchádzali spred školy a hor sa na Budapešť. V Budapešti sme absolvovali pešiu a lodnú prehliadku spolu s našimi budapeštianskymi sprievodcami pomocou audiozariadení a videli sme mnohé pamiatky zapísané v v Zozname svetového dedičstva UNESCO - Námestie hrdinov, Andrášiho trieda, Reťazový most, Hradná štvrť s Rybárskou baštou, exteriér Kostola Mateja Korvína, Námestie sv.Štefana, interiér Baziliky sv.Štefana a pod. Samozrejme, že sme si našli čas aj na nákupy suvenírov a občerstvenie v našom osobnom voľne.
Z Budapešti sme sa presunuli do nášho hlavného mesta – Bratislavy, kde sme sa ubytovali, navečerali a oddýchli si. Ráno sme mali stretnutie s kvalifikovanou bratislavskou sprievodkyňou, ktorá nás zaviedla na Slavín k pamätníku padlých vojakov počas druhej svetovej vojny, kde je nádherný výhľad na našu „krásavicu“. Pokochali sme sa výhľadmi a odišli sme na prehliadku Bratislavského hradu – pôvodne sídla panovníkov, kde sme sa dozvedeli mnohé zaujímavosti z histórie hradu a mesta. Vedeli ste napríklad, že tu skoro 270 rokov boli uchovávané uhorské korunovačné klenoty?

mar
30

Dobšinského rozprávkový svet

dobsinsky miniZákladná škola Pavla Dobšinského v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Rimavskej Sobote zorganizovali v tomto školskom roku XXIII. ročník celoslovenskej súťaže v tvorbe komiksu.
S cieľom priblížiť ľudové rozprávky mladému obecenstvu atraktívnejšou formou, ako i podporiť kreativitu nadaných umelcov, sa do tejto tvorivej činnosti zapojili aj výtvarníci našej školy. Moderná podoba jednej z troch určených rozprávok Pavla Dobšinského priniesla úspech prác týchto žiačok:
Simonka Saladiaková z III. D získala vo svojej kategórii (2. - 4. ročník) 3. miesto a komiksovým príbehom o Slncovom koni porota udelila v III. kategórii (7. – 9. ročník) 1. miesto Nine Dudovej, žiačke VII. C a 2. miesto si vyslúžila Vanda Klimešová z IX. B.

mar
29

Recitačný sviatok vo Vranove

hviezdoslav miniPred odchodom na veľkonočné sviatky sa 82 žiakov základných a stredných škôl vranovského okresu zišlo v MsDK vo VT, aby jeden druhého obohatili o umelecký zážitok z prednesu v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína. Klobúk dole pred všetkými odvážnymi recitátormi, ktorých výkony boli ozaj vynikajúce. Dvojka mala zastúpenie v každej kategórii:
1. kat. – Tamara Hermanovská (poézia) a Lucia Hromadová (próza)
2. kat. – Alexandra Hrehová (poézia) a Nikolaj Novosiadly (próza)
3. kat. – Eliška Tatárová (poézia) a Simona Juhásová (próza)
Všetci sú pre nás víťazmi, no prísne kritériá propozícií a odborné hodnotenie poroty nakoniec z našich reprezentantov umiestnili na 3. miesto Luciu Hromadovú a Simone Juhásovej udelili čestné uznanie.

mar
27

Biblická olympiáda

biblolymp21. marca sa uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo biblickej olympiády. Z vranovského okresu za rímskokatolícku cirkev sa ho zúčastnili štyri vranovské základné školy. Dvojku reprezentovalo družstvo žiakov - Dominika Šaffová a Majka Sabolová z IX.D a Filip Laktič z VIII.B.
Po skvelom výkone sa umiestnili na víťaznom 1. mieste a postupujú na krajské (diecézne) kolo do Košíc. Žiakov pripravovala p. uč. Anna Mydlová. Blahoželáme k prvenstvu a prajeme veľa duchovných síl v krajskom kole.

mar
28

2 prvenstvá v 2. kole v prehadzovanej a mini-volejbale

lopty miniPočas tohto školského roka prebieha súťaž v prehadzovanej a mini-volejbale. Do súťaženia sa zapojili ZŠ Sídlisko II, ZŠ Lúčna, ZŠ Juh a ZŠ Bernolákova. Naši šiestaci v 2. kole obhajovali prvenstvo v mini-volejbale a po podaní vynikajúceho výkonu opäť zdolali všetky tímy.
V prehadzovanej si naši piataci stanovili cieľ zlepšiť hru a pokúsiť sa obsadiť lepšie ako bronzové miesto z predchádzajúceho kola. Tímovou fair-play po napínavom priebehu turnaja vyhrali všetky zápasy.
Dve prvé miesta sú pekným odzrkadlením práce našich žiakov v rámci tréningov, ktoré pravidelne absolvujú. Žiakom našej školy, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Zloženie družstiev si môžete pozrieť nižšie.

mar
26

Lesná zver očami detí

les miniObvodná poľovnícka komora vo Vranove nad Topľou organizovala v marci 11.ročník výtvarnej súťaže Lesná zver očami detí. Súťaž sa konala pri príležitosti prehliadky poľovníckych trofejí a bola zameraná na zobrazenie lesa a jeho miesta v živote človeka z pohľadu dieťaťa. Žiak našej školy Nikolas Vraník v tejto súťaži získal pekné druhé miesto. Srdečne blahoželáme!