nov
29

Všetci sme tu kamaráti - prevencia šikanovania

sikana miniŠikanovanie patrí medzi najviac citlivé a diskutované témy v školskom prostredí. Je tomu tak aj preto, lebo ak sa jav šikanovania v škole vyskytne, zasiahne takmer celý systém - žiaka, ktorý je šikanovaný, jeho spolužiakov, učiteľov aj rodičov. Je veľmi dôležité vedieť o šikanovaní čo najviac, preto sme v ŠKD usporiadali besedu na tému VŠETCI SME TU KAMARÁTI. Besedy sa zúčastnili deti 3. a 4. ročníka. Pozvanie na besedu prijala milá pani psychologička PhDr. Jana Lutašová z Centra poradenstva a prevencie vo Vranove nad Topľou, ktorá príjemným a odborným prístupom priblížila žiakom dnes tak aktuálnu tému. Žiaci pozorne načúvali novým informáciám aj formou interakcie a odniesli si mnohé dôležité postrehy a poznatky.

  • Š_0
  • Š_1
  • Š_2
  • Š_3