nov
20

Olympiáda zo SJL - okresné kolo

sjl miniDňa 15.11. 2023 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou uskutočnil 16.ročník okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kat. C pre 8. - 9. roč. ZŠ. Z každej základnej školy môže byť postupujúcim iba jeden súťažiaci. Olympiáda pozostávala z 3 častí - test, transformácia textu a rečnícky prejav. Úspešným riešiteľom sa mohol stať žiak, ktorý získal najmenej 40 bodov. Z nášho okresu sa úspešnými stali 3 žiaci, z toho Noemi Mitriková obsadila krásne prvé miesto a bude našu Dvojku reprezentovať v krajskom kole. Noemi srdečne blahoželáme a budeme jej veľmi držať palce.