jún
13

Hviezdy medzi hviezdami

tanecPod týmto názvom sa niesla slávnostná akadémia pri príležitosti 30. výročia Spojenej školy Budovateľská a naša Dvojka bola pri tom. Krásne vystúpenie žiakov, plné emócií, nádherné kulisy, kostýmy, výzdoba, tance a piesne. Tešíme sa, že aj náš DFS Cifroško i Mažoretky Varanovia mohli byť súčasťou a nápomocou tohto veľkolepého diela. Ďakujeme Spojenej škole Budovateľská za pozvanie a do ďalších rokov im prajeme všetko dobré.

jún
12

Postup do celoslovenského kola!

biolymp mini

16. mája sa v Prešove konal už 57. ročník krajskej Biologickej olympiády v kategórii E. Do krajského kola môžu postúpiť len 2 úspešní riešitelia okresného kola a do tohto úzkeho výberu sa dostali len naši žiaci. Zuzka Oslovičová (8.A) sa v tesnom bodovom rozdiele umiestnila na 4. mieste v odbornosti zoológia. Katka Kačerová (9.C) s veľkým bodovým rozdielom potvrdila svoje vedomosti v odbornosti geológie a umiestnila sa na 1. mieste.
Katka má v tejto olympiáde poslednú šancu reprezentovať Dvojku. Držme jej palce v celoslovenskom kole, nech obsadí čo najlepšie miesto spomedzi najlepších zo Slovenska. Ďakujeme žiačkam za reprezentáciu školy a p. uč. Štefankovej za ich prípravu.

jún
12

Zážitkové EKO-učebne na DVOJKE

logoucebne miniS myšlienkou vybudovania zážitkových EKO-učební sme sa v ZŠ Sídlisko II vo Vranove nad Topľou pohrávali už v školskom roku 2019/2020. S naplnením myšlienky a revitalizáciou exteriéru školského areálu sme začali v apríli 2023 a práce ukončili v máji 2023. Naším zámerom bolo zefektívniť a lepšie využiť rozsiahly priestor školského dvora nielen na oddych a šport ako doposiaľ, ale aj edukačne s prihliadnutím na šetrenie a skvalitnenie životného prostredia. V prvej fáze sme prebudovali priestory hlavne s edukačným zámerom priameho kontaktu „človek – príroda“. Vybudovali sme zážitkové 3 EKO-učebne: Dažďová záhrada, Lesný chodník a MiniArborétum.

jún
11

DVOJKA VOLLEY CUP 2023

volejbal miniV sobotu 10. júna sa v areáli ZŠ Sídlisko II stretli priaznivci volejbalu na 1. ročníku turnaja o putovný pohár s názvom DVOJKA VOLLEY CUP. Podujatia sa pod záštitou dlhoročného trénera volejbalu Štefana Cibereho zúčastnilo 8 družstiev a viac ako 50 hráčov a hráčok z Vranova, Strážskeho, Michaloviec, Prešova a Starej Ľubovne. Na multifunkčnom ihrisku sa na dvoch kurtoch odohralo spolu 18 zápasov.
Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín, kde hrali systémom každý s každým na 2 vyhrané sety. Z oboch skupín postúpili do semifinále po dve najlepšie družstvá.
V súboji porazených semifinalistov sa v zápase o 3. miesto stretli družstvá Pondelkáči B a GPH. Po veľmi vyrovnanom priebehu sa z bronzu tešili Pondelkáči B.

jún
09

Ôsmaci listovali v archíve

znaksr mini(Deň otvorených dverí v archíve)
V archíve nájdeme písomnosti a materiály dokumentačnej povahy, ktoré majú historický, kultúrny, hospodársky a politický význam.
Do budovy archívu vo Vranove nad Topľou sa vybrali žiaci 8.ročníka 7. júna 2023 na Deň otvorených dverí. Hneď v prízemí obdivovali depot s uloženými písomnosťami v škatuliach a pohyblivých regáloch. Na prvom poschodí v prednáškovej miestnosti mohli vziať do rúk starú kroniku Základnej školy Juh či matričnú knihu a v bielych rukavičkách v nich listovať i pozrieť si vitríny so zaujímavosťami o Červenom kríži, mohli vidieť bronzovú, striebornú i zlatú plaketu, čo je Jánskeho medaila odovzdávaná bezpríspevkovým darcom krvi na Slovensku i v Čechách.

jún
10

Lesná pedagogika na DVOJKE

lesysr miniLesná pedagogika, ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa.
Lesní pedagógovia pomocou aktivizujúcich metód a formou zážitkového učenia vysvetlili žiakom 3.ročníka našej Dvojky funkciu lesa a jeho význam pre človeka, oboznámili ich so životom lesného hmyzu i vtáctva a pripomenuli, prečo je tak dôležité les chrániť. Tento rok sa k nám pridali aj žiaci Spojenej školy Budovateľská a nie, len ako pozorovatelia, ale aj ako účastníci niektorých aktivít, čomu sa veľmi tešíme. Všetci si z tohto dňa odniesli pekný zážitok a malý darček. Ďakujeme štátnemu podniku LESY SR.

jún
08

Matematický klokan 2023

klokan miniMedzinárodnú súťaž v Slovenskej republike organizuje nezisková organizácia Talentída. Do súťaže sa v školskom roku zapojilo na Slovensku viac ako 70 000 žiakov. Aj naša Dvojka má úspešných riešiteľov. Dvaja boli 100%-ní a umiestnili sa na 1. mieste vo svojej kategórii.
Michael Činčera z I.D a Matúš Novikmec zo VII.A.