jún
04

Botanikiáda

rastlina miniBotanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zorganizovala už 12. ročník projektu pod názvom BOTANIKIÁDA, ktorý je určený žiakom piateho ročníka základných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja a ich pedagógom.
Aktuálny ročník BOTANIKIÁDY dostal podtitul „Voda, základ života“. Školské kolo sa uskutočnilo online formou v apríli a naši šikovní žiaci Matej Surdej (V.C) a Ján Štefanko (V.B) postúpili do regionálneho kola. Žiaci postupne plnili problémové úlohy na stanoviskách, ktoré boli rozmiestnené v celom areáli botanickej záhrady nevynímajúc expozičný skleník, okolie bazénov či parenísk. Okrem teoretických vedomostí si overili aj svoje praktické zručnosti a prežili zaujímavý deň plný učenia sa hravým, interaktívnym spôsobom.

  • botanikiáda