jún
10

Lesná pedagogika na DVOJKE

lesysr miniLesná pedagogika, ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa.
Lesní pedagógovia pomocou aktivizujúcich metód a formou zážitkového učenia vysvetlili žiakom 3.ročníka našej Dvojky funkciu lesa a jeho význam pre človeka, oboznámili ich so životom lesného hmyzu i vtáctva a pripomenuli, prečo je tak dôležité les chrániť. Tento rok sa k nám pridali aj žiaci Spojenej školy Budovateľská a nie, len ako pozorovatelia, ale aj ako účastníci niektorých aktivít, čomu sa veľmi tešíme. Všetci si z tohto dňa odniesli pekný zážitok a malý darček. Ďakujeme štátnemu podniku LESY SR.

 • IMG_20230605_100912
 • IMG_20230605_100931
 • IMG_20230605_101216
 • IMG_20230605_101331
 • IMG_20230605_101655
 • IMG_20230605_102647
 • IMG_20230605_104150
 • LS1
 • LS2
 • LS3
 • LS4