jún
09

Ôsmaci listovali v archíve

znaksr mini(Deň otvorených dverí v archíve)
V archíve nájdeme písomnosti a materiály dokumentačnej povahy, ktoré majú historický, kultúrny, hospodársky a politický význam.
Do budovy archívu vo Vranove nad Topľou sa vybrali žiaci 8.ročníka 7. júna 2023 na Deň otvorených dverí. Hneď v prízemí obdivovali depot s uloženými písomnosťami v škatuliach a pohyblivých regáloch. Na prvom poschodí v prednáškovej miestnosti mohli vziať do rúk starú kroniku Základnej školy Juh či matričnú knihu a v bielych rukavičkách v nich listovať i pozrieť si vitríny so zaujímavosťami o Červenom kríži, mohli vidieť bronzovú, striebornú i zlatú plaketu, čo je Jánskeho medaila odovzdávaná bezpríspevkovým darcom krvi na Slovensku i v Čechách. Zaujal starý písací stroj, pri ktorom stáli vždy aspoň traja žiaci a skúšali na ňom písať. V ďalšej miestnosti si žiaci vyskúšali a zopakovali vedomosti o poskytovaní 1.pomoci ľuďom v ohrození života.
A kto môže navštíviť a využiť služby archívu? Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom všetkým záujemcom formou štúdia v bádateľni archívu alebo vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení a kópií archívnych dokumentov. Podmienky štúdia upravuje bádateľský poriadok štátneho archívu. Prístup k archívnemu materiálu je bezplatný, poplatky za správne úkony sa vyberajú v zmysle Zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Štúdium archívnych dokumentov sa uskutoční v bádateľni archívu na základe podanej písomnej žiadosti vyplnením bádateľského listu. Je potrebný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas). V prípade záujmu už o konkrétne archívne dokumenty bádateľ vyplní čitateľne žiadanku.

 • IMG_20230607_085829
 • IMG_20230607_085838
 • IMG_20230607_105040
 • IMG_20230607_112200
 • IMG_20230607_112739
 • IMG_20230607_113014
 • IMG_20230607_114722
 • IMG_20230607_114842
 • received_274282054999720
 • received_298859872540842
 • received_774409590844847