jún
06

Recyklomóda

pv miniOdpad nie je strašiak! A práve preto, sme sa s deťmi zo ŠKD zapojili do súťaže zameranej na tému recyklovania a upcyklovania odpadu s názvom Recyklomóda, s modelom s názvom Kráľovná fašiangového sprievodu. Zadaním pre žiakov základných škôl bolo vytvoriť odev, ktorý bude z odpadového materiálu. Prihlásené projekty prešli interným kolom hlasovania medzi zamestnancami envirofondu a následne sa konalo finále najlepších modelov za účasti odbornej poroty a zástupcov Ministerstva životného prostredia i Environmentálneho fondu. Odmenou za našu snahu boli lístky pre deti aj ich rodičov do Zoo v Bojniciach. Touto aktivitou sa snažíme podporovať kreativitu a spoluprácu medzi deťmi a upriamiť ich pozornosť na témy ako sú recyklovanie, upcyklovanie.

  • RM_1
  • RM_2
  • RM_3
  • RM_4
  • RM_5
  • RM_6