jún
01

Cenné prvenstvo v okrese

tanec(slávnostné vyhodnotenie okresných olympiád)
Byť motivovaný a zapálený pre prácu, chytiť sa príležitosti a dokonca uspieť, je najväčšou radosťou žiaka a jeho učiteľa, ktorý vie, že jeho práca má zmysel. Na Dvojke sme takú radosť tento školský rok zažívali vďaka našim šikovným žiakom veľmi často. CVČ vo Vranove n. Topľou posledný májový deň (31. 5.) rekapitulovalo úspešnosť žiakov okresných škôl na olympiádach a súťažiach za celý rok.
Z rúk RNDr. Valérie Novikmecovej (vedúca oddelenia školstva) a Ing. Anny Marcinčinovej (riaditeľka CVČ VT) si diplomy a odmeny prevzali najšikovnejší žiaci okresu. Za našu školu boli ocenení: T. Gešperiková (3.C), K. Šaffová (4.A), Š. Kušnír (4.B), E. Lacká (5.A), D. Mihalčin (5.C), L. Pivovarníková (6.A), V. Pisarčíková (6.C), N. Mitriková (7.A), Z. Jakubčinová (7.C), K. Zajícová (7.C), Z. Oslovičová (8.A), M. Kozák (8.D), M. Gešperik (8.A), D. Petríková (8.A), M. Pohlod (9.A), B. Lešňanský (9.B), R. Vasilko (9.B), S. Saladiaková (9.B) a K. Kačerová (9.C).
Najčastejšie sa na pódiu striedali dvojkári, a tak ZŠ Sídlisko II bola vyhodnotená ako najúspešnejšia škola v okresných kolách olympiád v šk. roku 2022/2023 a obhájila si tak prvenstvo, ktoré získala už v minulom školskom roku. Blahoželáme všetkým oceneným a ďakujeme za perfektnú reprezentáciu žiakom a učiteľom. Veríme, že zapálenie a motivácia v žiakoch pretrvá, znásobí sa a nakazí aj ostatných našich dvojkárov.

 • IMG_20230601_174807
 • diplom
 • thumbnail_I
 • thumbnail_Image (1)
 • thumbnail_Image (10)
 • thumbnail_Image (11)
 • thumbnail_Image (12)
 • thumbnail_Image (13)
 • thumbnail_Image (14)
 • thumbnail_Image (15)
 • thumbnail_Image (16)
 • thumbnail_Image (17)
 • thumbnail_Image (2)
 • thumbnail_Image (3)
 • thumbnail_Image (4)
 • thumbnail_Image (6)
 • thumbnail_Image (7)
 • thumbnail_Image (8)
 • thumbnail_Image (9)
 • thumbnail_Image