jún
02

Olympiáda ľudských práv

prvacik mini22.5.2023 sa nám podarilo zrealizovať školské kolo Olympiády ľudských práv. Súťažili žiaci ôsmeho ročníka, práve preto, že ľudské práve sú pilierovou témou pre spomínaný ročník. Žiaci boli rozdelení do 4 skupín po dvoch žiakov z jednotlivých tried. Súťažný deň pozostával z testu, ktorý sa týkal ľudských práv.
V teste sa riešila problematika vybraných téz na základe získaných vedomostí a faktoch týkajúcich sa napríklad Dohovoru o právach dieťaťa, násilia na ženách a domáceho násilia, princípu nezávislosti a nestrannosti súdnej moci v demokratickom štáte, segregácie rómskych detí a mnohé ďalšie dokázateľné tvrdenia.
Komisia následne spočítala a pridelila body a vyhlásila výsledky jednotlivých tímov. 1. miesto: 8.C
2. miesto: 8.B
3. miesto: 8.A
4. miesto:   8.D
Všetkým blahoželáme!

  • image_6483441 (1)
  • image_6483441 (2)
  • image_6483441 (3)
  • image_6483441