jún
23

100% Englishstars z Dvojky

esO súťaži Englishstar sme už pred časom informovali. Táto medzinárodná súťaž v anglickom jazyku sa konala 27. apríla a zúčastnilo sa jej 30 žiakov 5. – 9. ročníka. Výsledky našich žiakov nás veľmi milo potešili, pretože medzi najúspešnejšie „stars“, ktoré dosiahli v teste 100 %, patria aj 2 žiačky našej školy: Laura Ravasová z 8. A a Alexandra Dopiráková z 9.A. Ďalších 20 žiakov dosiahlo skvelý výsledok, viac než 90 percentnú úspešnosť. Každý žiak bol odmenený diplomom a vecnou cenou, perom s logom súťaže a tiež zľavovým kupónom od sponzora súťaže Fusakle.
Všetkým žiakom patrí vďaka a uznanie za čas, ktorý venujú štúdiu anglického jazyka aj po vyučovaní v rámci voľného času. Tento čas je zúročený, o čom sa máme možnosť presvedčiť v rôznych jazykových projektoch či súťažiach.

  • Englishstar1
  • Englishstar3
  • es