sep
01

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 na Dvojke

zapis miniMilí rodičia, dovoľte nám srdečne Vás a Vaše ratolesti pozvať na slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 na ZŠ Sídlisko II 1336 vo Vranove nad Topľou, ktoré sa uskutoční 4. septembra 2023 o 8.00 h v areáli školy – na dopravnom ihrisku (vstup bočnou zelenou bránou od autobusovej stanice). Tento deň bude významný aj pre Maximiliána HRABČÁKA z Vranova nad Topľou, ktorému odovzdáme výťažok finančnej zbierky určenej na zabezpečenie jeho rehabilitácií, ktorý sme vyzbierali minulý školský rok.
INFO
Po slávnostnom programe odídu všetci žiaci v sprievode triednych učiteľov do svojich tried. Žiaci prvého ročníka pôjdu s rodičom v sprievode triednej učiteľky do zadelených tried, kde dostanú bližšie informácie pre úspešný štart svojich malých školákov. V prípade nepriaznivého počasia odchádzajú žiaci priamo do tried.
Prvý deň v škole žiaci (2. – 9. ročník) dostanú od triednych učiteľov základné informácie o organizácii najbližších dní a v škole zotrvajú max. do 9.30 h.
Milí rodičia, nezabudnite svojim deťom ráno pred odchodom z domu pribaliť dobrú náladu a chuť do učenia, nech ich sprevádza celý školský rok.