jún
24

Významné európske ocenenie projektu

etwinning logoPustiť sa do projektu eTwinning v našej škole bolo veľmi dobrým rozhodnutím. Prvý, s názvom Dobrodružná cesta k angličtine, (An adventurous journey to English) získal minulý rok celoslovenské národné ocenenie za kvalitu projektu a vzájomnú spoluprácu. Tento školský rok bol prehodnocovaný na Európskej úrovni a opäť získal európske ocenenie za kvalitu projektu. Projekty, ktoré získajú európsky certifikát kvality, sú projekty s najvyšším hodnotením spomedzi projektov, ktoré získali národný certifikát kvality. Tieto projekty predstavujú príklady úspešnej európskej spolupráce. Európsky certifikát kvality sa udeľuje iba raz ročne.
Cieľom projektu Dobrodružná cesta k angličtine bolo povzbudzovať žiakov a zlepšovať ich komunikačné zručnosti a schopnosti v angličtine a zvýšiť ich záujem o učenie sa anglického jazyka zábavným spôsobom. Využívali sme na to rôzne web nástroje. Tím partnerov tvorili 19 učitelia a 180 žiakov z 9 krajín. Žiaci, ktorí na tomto projekte vzájomne spolupracovali mali príležitosť a možnosť spoznať rovesníkov z európskych krajín, tiež ich kultúru, školu, životný štýl a využívať anglický jazyk na vzájomnú komunikáciu.
Veľmi sa tešíme, že práve náš projekt získal Európsky certifikát kvality. Projekt bol realizovaný na vysokej úrovni s kvalitnou prípravou. Pozitívom projektu bol hlavne záujem žiakov o anglický jazyk, žiaci potlačili ostych rozprávať cez webkameru s celým svetom jazykom, ktorý je nadnárodným komunikačným kanálom. Výhodou je, že sa im otvárajú nespočetné možnosti, ktoré môžu využiť v budúcnosti.

  • IMG_7949