apr
17

DVOJKA DOKORÁN

zapis miniCelý týždeň (od 27. marca do 31. marca) sa na našej Základnej škole Sídlisko II niesol v duchu interaktívneho podujatia pod názvom Dvojka dokorán. Dvere sa otvorili nielen pre deti, ktoré túto školu každodenne navštevujú, ale aj pre všetkých predškolákov a ich rodičov, ktorí si našli čas a mali záujem o bližšie poznanie našej školy.
Nedočkavé deti a ich pani učiteľky privítal na pôde našej Dvojky pán riaditeľ spolu s pani zástupkyňami. Čakali na nich aj rozprávkové postavičky Žabí princ, Stitch, Kocúr v čižmách, Spider-Man, Šípková Ruženka, Rapunzel, Červená Čiapočka a Lapková patróla. Pre budúcich prvákov boli pripravené zaujímavé aktivity. Spolu s pani učiteľkami a vychovávateľkami si mohli vyskúšať svoju šikovnosť a obratnosť, skúmať a spoznávať nové, zaujímavé veci.

apr
16

Dvojka v Poľsku – vyhodnotenie súťaže

krakowFotografia je obrazovou pamiatkou, ktorá detailnejšie zachytáva krátke momenty zo života. O tú najkrajšiu z pamiatok trojdňovej exkurzie Osvienčim – Krakow – Vielička súťažili žiaci v dvoch autobusoch, preto máme dve prvé miesta, dve druhé a dve tretie miesta. Porotou boli udelené aj dve čestné uznanie za kreativitu. Hodnotil sa nápad a spracovanie. Teraz vám prinášame vyhodnotenie súťaže i s víťaznými fotografiami.

apr
15

Cvičíme sa vo finančnej gramotnosti

pokladnicka miniKoncom marca sme v našej škole uskutočnili dve udalosti venujúce sa finančnej gramotnosti.
Prvou bolo národné online kolo Európskeho kvízu o peniazoch (European Money Quiz), je súčasťou Európskeho týždňa financií, organizuje ho Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.
Európsky kvíz o peniazoch je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov hravou a zábavnou formou. Hra na platforme „Kahoot!“, ktorá je u žiakov v školskom prostredí veľmi obľúbená. Je to tímová súťaž a zúčastnili sa jej 2 tímy žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí dokázali, že vo finančnej gramotnosti sú síce doma, ale priznali, že ešte stále sa majú v čom zlepšovať.

apr
14

Dobšinského rozprávkový svet

dobsinsky miniZákladná škola Pavla Dobšinského v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Rimavskej Sobote zorganizovali v tomto školskom roku XXII. ročník súťaže v tvorbe komiksu na základe slovenskej ľudovej rozprávky.
Žiaci 2. – 9. ročníka mali možnosť vybrať si spomedzi troch určených príbehov zo zbierky Pavla Dobšinského, aby preukázali svoj talent v jeho výtvarnom spracovaní do modernej podoby.
Účasť našich žiakov nám priniesla krásne úspechy. Komiksový príbeh o Černokňažníkovi Nikolasa Vraníka z II. D získal v I. kategórii (2. - 4. ročník) 1. miesto a v III. kategórii (7. - 9. ročník) žiačke IX. B, Simone Maťašovej, s rovnakým príbehom bolo porotou udelené 1. miesto.

apr
12

TROJNÁSOBNÉ ZLATO!

goŽiaci Dvojky sa v hojnom počte zúčastnili školského kola Geografickej olympiády a následne tí najlepší z najlepších boli pozvaní na okresné kolo, ktoré sa konalo koncom marca v Centre voľného času. Svoje vedomosti ukázali v dvoch častiach písomného testu a to v teoretickej časti, kde preukázali teoretické poznatky z učiva nielen základnej školy a v praktickej časti, v ktorej ukázali svoje znalosti a zručnosti pri práci s atlasom, orientáciou v teréne či časovými pásmami.
Sme hrdí na prvenstvo našich žiakov vo všetkých troch kategóriách: kategória E – Stela Saladiaková (IX.B) – 1. miesto, kategória F – Katarína Zajícová (VII.C) – 1. miesto, obe dievčatá pripravovala pani učiteľka Mgr. Z. Štefanková a kategória G – Daniel Mihalčin (V.C) – 1. miesto, ktorého pripravovala pani učiteľka Mgr. Z. Džujková.
Našim zlatým víťazom srdečne blahoželáme a dievčatám držíme palce v krajskom kole.

apr
13

Prvenstvo v poviedkovej tvorbe

kniha miniV súčasnosti už okrídlená fráza o tom, že sa fantázii medze nekladú, nie je úplnou samozrejmosťou. Presviedčame sa o tom na každom kroku.
A preto je obdivuhodné, že sa v dnešnom „pretechnizovanom“ svete ešte nájdu deti, ktoré dokážu odhaľovať nevšedné vo všednom, pestujú si svoju obrazotvornosť a vedia nás ostatných preniesť do sveta fantázie.
To sa bravúrne podarilo našej žiačke Anete Vysokej /IX.B/ svojou poviedkou Затерянная в джунглях (Stratená v džungli), ktorou sa zapojila do súťaže ŤUKNI 2023 v kategórii II – ruský jazyk. V rámci celoslovenského finále sa umiestnila na víťaznom 1. mieste.

apr
11

Pytagoriáda

pyt miniTúto u žiakov obľúbenú matematickú súťaž pozná hádam každý. Osobitosťou súťaže je fakt, že okrem správneho výsledku o víťazstve rozhoduje aj čas, za ktorý súťažiaci vypočíta dané príklady a tiež, že všetky kolá sa konajú v jednotnom termíne na území celej Slovenskej republiky.
Vranovskí Pytagorovia zo základných škôl sa stretli v CVČ koncom marca, aby šikovnosťou a logickým myslením dosiahli čo najlepšie výsledky pre seba a svoju školu v rámci okresného kola Pytagoriády. Dvojka mala zastúpenie vo všetkých kategóriách a môže sa pochváliť obsadením popredných priečok:

Kat. P3: Tamarka Gešperiková (3.C) - 3. miesto, pripravila p. uč. Mgr. Kráľová
Kat. P4: Štefan Kušnír (4.B) – 1. miesto, pripravila p. uč. Mgr. Hrehová
              Kristína Šaffová (4.A) – 3. miesto, pripravila p. uč. PaedDr. J. Kolesárová
Kat. P6: Vanesa Pisarčíková (6.C) a Laura Pivovarniková (6.A) - 3. miesto, pripravili p. uč. Mgr. Koman a Mgr. Boroš
Kat. P8: Milan Gešperik (8.A) – 1. miesto a Michael Kozák (8.D) – 2. miesto, pripravila p. uč. Mgr. Krajčovičová