apr
29

"Englishstar"

engstar miniMáš rád angličtinu a rád súťažíš? Chceš si overiť svoje vedomosti z anglického jazyka so svojimi rovesníkmi z iných škôl?
Na tieto otázky kladne odpovedali žiaci Dvojky, ktorí sa 27. apríla zapojili už do 10. ročníka medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl - "ENGLISHSTAR". Jej cieľom je popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Žiaci 5. až 9. ročníka si vo svojich kategóriách mali možnosť porovnať svoje vedomosti z anglického jazyka s rovesníkmi z iných škôl.
Vypracované testy boli zaslané na vyhodnotenie organizátorovi súťaže. Veríme, že medzi najúspešnejšími riešiteľmi budú aj naši žiaci, ktorí pravidelne „hviezdia" aj na hodinách angličtiny a pre nás už "Englishstars" sú.

  • IMG_20230426_080628
  • IMG_20230426_080800
  • IMG_20230428_131856
  • IMG_7691