nov
06

Svetový deň behu

beh miniPočuli ste už o dátume 4.11.? Nie?
Tento dátum v sebe ukrýva Svetový deň behu.
Svetový deň behu spája tisíce ľudí v stovkách miest po celom svete. V roku 1999 ho založil bežec Bill Mc Dermott s cieľom podporiť boj proti chudobe vo svete. A prečo práve beh? Pretože beh je jedna z najprirodzenejších aktivít pohybov človeka. Postačí k nemu len pevná vôľa, vhodná obuv a oblečenie. Prináša nám množstvo fyzických, ako aj psychických benefitov, o čom sme sa mohli presvedčiť aj my, žiaci tretieho a štvrtého ročníka našej školy. V tento deň sme sa oboznámili s rôznymi typmi behov, prekonávali prekážky a vyskúšali sme si štafetový beh. Nielenže sme si v tento deň skvelo zabehali a zasúťažili, ale aj dokázali, akí výborní bežci sme.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • IMG_20221104_134721
  • IMG_20221104_134753
  • IMG_20221104_134803
  • IMG_20221107_091627

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI