nov
07

Nočné pozorovanie oblohy

planet miniAstronomické observatórium na Kolonickom sedle v okrese Snina bolo pre našich ôsmakov miestom aktívneho využitia voľného času. Celé popoludnie až do neskorého večera strávili krásne chvíle plné dobrej nálady a zábavy, ktoré spojili s edukačným výkladom na mieste najmenej znečistenom svetelným smogom v Parku tmavej oblohy. Prehliadka areálu prebiehala v sprievode odborníka, ktorý pútavým výkladom ukázal žiakom, čo si na nočnej oblohe všimnúť, čo rozoznať a čo môžu vidieť voľným okom alebo teleskopom. Nezabudnuteľným zážitkom bolo pozorovanie nočnej oblohy, súhvezdí, planéty Jupiter a Saturn, hviezdokop, či Mesiaca. V planetáriu si pozreli kvalitne spracovaný dokument o vesmíre, a tak sa nachvíľu stali jeho súčasťou.

  • IMG_20221103_170252
  • IMG_20221103_170640
  • IMG_20221103_171300
  • IMG_20221103_171602
  • IMG_20221103_172139
  • IMG_20221103_181928 (1)
  • IMG_20221103_182031
  • IMG_20221103_190447
  • received_621221929690931
  • thumbnail_received_1115614852491893

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI