nov
19

Turnaj v hre spoločenských hier

clovece miniStolové spoločenské hry sú obľúbené na celom svete. S nimi sa deti nielen zabavia, ale môžu sa aj mnohému naučiť. Zábavným spôsobom sa naučia dodržiavať pravidlá, vyrovnávať sa s prehrou, myslieť kreatívne, rozvíjať sústredenosť, trpezlivosť, sebaovládanie alebo riešiť problémy. Pri stolových hrách sa deti učia tiež plánovať a prijímať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Vďaka stolovým hrám sa deti vyhýbajú samote, viac komunikujú a trávia spoločné chvíle s rodičmi či priateľmi. Dôvodom na príjemné stretnutie plné zábavy teda môže byť aj pekná spoločenská hra. V piatok, 19. novembra 2022, sa v ŠKD stretli finalisti turnaja v hre spoločenských hier.

Prváci si zahrali Pexeso, druháci Človeče, nehnevaj sa, tretiaci spoznali novú hru Nahor a nadol a štvrtáci si vyskúšali svoju logiku a predstavivosť v hre Piškvorky.

Víťazi:
Pexeso: Stanislav Leško I.D
Človeče, nehnevaj sa!: Ján Vojtek II.A
Nahor a nadol: Emma Hájniková III.B
Piškvorky: Adam Lazor IV.C

 • sh1
 • sh10
 • sh11
 • sh12
 • sh13
 • sh14
 • sh15
 • sh16
 • sh17
 • sh2
 • sh3
 • sh4
 • sh5
 • sh6
 • sh7
 • sh8
 • sh9

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI