zapis banner
mar
13

Siedmaci na lyžiarskom výcviku

lv miniV dňoch 27. februára – 3. marca 2023 sa žiaci siedmeho ročníka pod vedením našich inštruktorov-pedagógov zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku. Podobne ako ich spolužiaci minulý rok, tak aj oni mali možnosť spoznať krásy Nízkych Tatier. Našim druhým domovom sa stal Hotel Krpáčovo a svoje lyžiarske schopnosti žiaci rozvíjali v lyžiarskom stredisku Skicentrum Tále.
Po príchode do strediska nás okrem krásneho počasia čakali perfektne pripravené zjazdovky rozdelené podľa náročnosti pre začiatočníkov aj pre tých skúsenejších. Samotný výcvik bol rozdelený na praktickú a teoretickú časť. Počas praktickej časti výcviku si lyžiari-začiatočníci osvojovali základy lyžiarskej techniky. Cieľom pokročilých lyžiarov bolo zdokonaľovať svoju lyžiarsku techniku až ku carvingovému oblúku. Táto časť výcviku vyvrcholila slalomovými pretekmi na špičkovej trati, ktorú nám postavili zamestnanci lyžiarskeho strediska. Oddýchli si pri teoretických prednáškach, ktoré zahŕňali poznatky z oblasti lyžiarskej techniky, športov, či pravidiel správania sa lyžiara na svahu. Vo voľnom čase sa siedmaci venovali relaxu, spoločenským hrám ako aj zábave na diskotéke, ktorú im pripravili samotní učitelia.
Veríme, že okrem nadobudnutých lyžiarskych zručností, teoretických poznatkov a množstva skvelých zážitkov si naši žiaci odniesli domov aj chuť neprestať športovať a aj z nelyžiarov budú časom skvelí lyžiari.

Výsledky súťaže v slalome:
Dievčatá:
1. Noemi Mitriková, VII.A
2. Zuzana Gavaľová, VIII.A
3. Zuzana Jakubčinová, VII.C
Chlapci:
1. Samuel Mižov, VII.A
2. Matthias Filip Popaďák, VII.A
3. Michal Pohlod, VII.B

 • 185674
 • 185675
 • 185677
 • 185678
 • 185679
 • 185681
 • 185682
 • 185683
 • 185684
 • DSC_0583
 • DSC_0584
 • DSC_0585
 • DSC_0591
 • DSC_0596
 • DSC_0598
 • DSC_0600
 • IMG_20230227_130149
 • IMG_20230227_145533
 • IMG_20230227_145548
 • IMG_20230227_151414
 • IMG_20230227_151433
 • IMG_20230227_151443
 • IMG_20230228_101640
 • IMG_20230302_095903
 • IMG_20230302_095954
 • IMG_20230302_100137
 • IMG_20230302_100237
 • IMG_20230303_102658
 • IMG_20230303_134547

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI