mar
15

Hviezdoslavov Kubín

hviezdoslav mini„Slovo má ľahkosť vetra a silu hromu.“ Viktor Hugo
Ľudské slovo má veľkú silu. Slovom možno človeka povzbudiť, zraniť, pohladiť či ublížiť mu. Slová sú ako priesady v záhrade, ktoré okolo seba rozsievame, niet divu, že sa stávajú i naším osudom. Pri vzácnych chvíľach ako je táto, kde prítomná je i duša hovoriaceho, človek ožíva, rozsvietia sa mu oči a reč je melodickejšia, pokojnejšia.
Krásne chvíle plné umeleckého slova a pútavých príbehov sme zažívali v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa uskutočnilo 14. a 15. marca 2023. Svoje umenie nám predviedli žiaci 2. – 9. ročníka. Cieľom súťaže je prezentácia umeleckého prednesu, spoznávanie literárnych hodnôt a zároveň vedenie žiakov k tvorivej činnosti.

Hodnotí sa vhodnosť výberu textu, schopnosť vnútorného videnia a cítenia recitátora, jeho hlasová technika, originalita a kultivovanosť rečového prejavu a mnoho ďalších aspektov. Hviezdoslavov Kubín je preto hlavne oslavou umenia slova – myšlienky, obrazu, pocitu, ktoré môže prenášať.
Sme veľmi radi, že sa na našej škole nájdu žiaci, ktorí dokážu precítiť krásu slova a vyjadriť ju prostredníctvom textov, ktoré si vybrali. Aj tento rok mala porota čo robiť, aby vybrala tých najlepších. Napokon rozhodla takto:

I. kategória: POÉZIA
1. miesto: Nikola Danková (II.D)
2. miesto: Tamara Truchanová (II.B)
3. miesto: Tamara Hermanovská (III.C), Dominik Barna (IV.A)

I. kategória: PRÓZA
1. miesto: Sára Uzorášová (IV.A)
2. miesto: Lucia Hromadová (II.A), Hana Majerníková (II.B)
3. miesto: Paulína Dudová (II.C), Nikolas Vraník (II.D), Alžbeta Anderková (IV.A)

II. kategória: POÉZIA
1. miesto: Tímea Mižovová (VI.B)
2. miesto: Ján Štefanko (V.B)
3. miesto: Zuzana Štefanková (VI.B) a Jakub Kentoš (V.A)

II. kategória: PRÓZA
1. miesto: Sára Wűrllová (VI.D)
2. miesto: Bianka Baranová (V.C)
3. miesto: Jana Štegerová (V.A) a Nikolaj Novosiadly (V.B)

III. kategória: POÉZIA
1. miesto: Alexandra Mižovová (VIII.C)
2. miesto: Simona Juhásová ( VIII.C) a Sofia Veliká (VIII.A)
3. miesto: Ela Fecenková (VIII.B) a Richard Vasilko (IX.B)

III. kategória: PRÓZA
1. miesto: Vanesa Majerníková (VIII.D)
2. miesto: Eliška Tatárová (VIII.C)
3. miesto: Noemi Mitriková (VII.A) a Lucia Mišková (VII.C)
Blahoželáme!

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 32
 • 34
 • 35
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI