jún
18

Striebro v celoslovenskom kole biologickej olympiády patrí DVOJKE!

biolymp miniV dňoch 16. – 17. júna sa v krásnom prostredí Tatranskej Lomnice konalo celoslovenské kolo biologickej olympiády v kategórii E - už 57.ročník. Naša Katka Kačerová z IX.C sa úspešne prebojovala cez všetky postupové kolá, a tak sa dostala medzi 7 najlepších geológov z celého Slovenska. V náročných úlohách pozostávajúcich z písomného testu, určovania hornín, ústnej a praktickej časti si vybojovala 2. miesto!
Takýto obrovský úspech naša DVOJKA v biologickej olympiáde doteraz nezaznamenala. Okrem samotnej súťaže mali účastníci bohatý program, v rámci ktorého navštívili štôlňu Strieborná v Kremnici, či absolvovali exkurziu do Múzea TANAP-u a prezreli si tiež Expozíciu tatranskej prírody.

Katka, ďakujeme za reprezentáciu nielen našej Dvojky, ale aj nášho mesta na celoslovenskej úrovni a prajeme Ti v ďalších štúdiách veľa úspechov. Žiačku pripravovala pani učiteľka Štefanková.

  • IMG_20230616_134342
  • IMG_20230616_134506
  • IMG_20230616_154128
  • IMG_20230617_103124
  • IMG_20230617_105321
  • IMG_20230617_113243
  • IMG_20230617_131958
  • IMG_20230617_132828
  • IMG_20230617_133000
  • IMG_20230617_133139

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI