jún
22

Medzi reprezentantmi mesta sú aj dvojkári

einsteinV utorok 20. júna sa v MsDK vo Vranove nad Topľou zišli pekne vyobliekaní najšikovnejší žiaci okresných základných, stredných a umeleckých škôl bez pier, ceruziek, papierov, učebníc a stresu, no stále s bohatými vedomosťami a úsmevom. Ich celoročné úsilie a zaslúžené víťazstvá nielen v krajských a celoslovenských kolách, ale aj medzinárodné úspechy v rôznych súťažiach ocenil primátor mesta Ing. Ján Ragan, prednosta mestského úradu Ing. Imrich Kónya a vedúca oddelenia školstva RNDr. Valéria Novikmecová.
Slávnostné odovzdávanie cien najúspešnejším žiakom bolo popretkávané zaujímavým kultúrnym programom. Ocenení si z pódia odnášali ďakovný list a vecný spomienkový predmet. A ktože je reprezentantom mesta z našej školy? Šikovných dvojkárov je neúrekom:

Krajské súťaže:
Eliška Tatárová - 1. miesto - krajské kolo súťaže Ruské slovo
Noemi Mitriková - 1. miesto - krajské kolo súťaže Jazykový kvet
Diana Krajčovičová - 1. miesto - krajské kolo súťaže Slávik Slovenska
Katarína Kačerová - 1. miesto - krajské kolo Biologickej olympiády
Tamara Kolesárová – 2 .miesto – krajské kolo súťaže Jazykový kvet
Katarína Kačerová - 2. miesto – krajské kolo Chemickej olympiády
Tamara Ondejková - 3. miesto – krajské kolo súťaže Ruské slovo
Dominika Petríková - 3. miesto – krajské kolo Biologickej olympiády
Nina Dudová - 3. miesto – krajské kolo súťaže Biblia očami detí
Vanda Klimešová - 3. miesto – krajské kolo súťaže Biblia očami detí
Karolína Harvanová - 3. miesto – krajské kolo súťaže Pre moju mamu

Celoslovenské súťaže:
Noemi Mitriková - 1. miesto – celoslovenské kolo súťaže Attoved
Laura Šuličová - 1. miesto – celoslovenské kolo súťaže Attoved
Aneta Vysoká - 1. miesto – celoslovenské kolo súťaže Jazykový kvet
Nikolas Vraník - 1. miesto – celoslovenské kolo súťaže Dobšinského rozprávkový svet
Simona Maťašová - 1. miesto – celoslovenské kolo súťaže Dobšinského rozprávkový svet
Vanda Klimešová - 1. miesto – celoslovenské kolo súťaže Slovíčka v malíčku
Milan Gešperik - 1. miesto – celoslovenské kolo súťaže Pytagoriáda
Natália Mikulášiková - 2. miesto – celoslovenské kolo súťaže Attomat
Eliška Tatárová - 2. miesto – celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo
Matúš Novikmec - 2. miesto – celoslovenské kolo súťaže Attoved
Aneta Vysoká - 2. miesto – celoslovenské kolo súťaže Slovíčka v malíčku
Laura Pivovarníková - 3. miesto – celoslovenské kolo súťaže Attomat
Barbora Jakubčinová - 3. miesto – celoslovenské kolo súťaže Jazykový kvet
Alex Havrila - 3. miesto – celoslovenské kolo súťaže Výtvarný Sirk
Katarína Kačerová - 2. miesto - celoslovenské kolo Biologickej olympiády

TS Varanovia - 1. a 2. miesto – celoslovenské kolo súťaže Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe

Medzinárodné súťaže:
Zuzana Švarná - 2. miesto – medzinárodná súťaž Vianočná pohľadnica
TS Varanovia – popredné umiestnenia

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • DSC_0736
 • DSC_0739
 • DSC_0740
 • DSC_0742
 • DSC_0743
 • DSC_0745
 • DSC_0748
 • DSC_0755
 • DSC_0760
 • IMG_20230620_121707
 • IMG_20230620_121746
 • IMG_20230620_121805

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI