okt
02

DEŇ EURA

peniaze miniTento deň si tretiaci pripomenuli rôznymi zaujímavými aktivitami. Na chvíľu sa stali predavačmi a nakupujúcimi. Prakticky si vyskúšali rôzne situácie: vyplatiť presnú sumu za tovar, vydať peniaze, vybrať si tovar, ktorý môžu nakúpiť za určitú sumu. Stali sa aj výtvarníkmi a navrhli, ako by mohli vyzerať mince. Tieto praktické činnosti sa im veľmi páčili a určite si ich ešte v budúcnosti zopakujú.

 • 01 Deň eura
 • 02 Deň eura
 • 03 Deň eura
 • 04 Deň eura
 • 05 Deň eura
 • 06 Deň eura
 • 07 Deň eura
 • 08 Deň eura
 • 09 Deň eura
 • 10 Deň eura
 • 11 Deň eura
 • 12 Deň eura
 • 13 Deň eura
 • 14 Deň eura

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI