okt
04

Eko-deň na Kapušianskom hrade

kapusany mini„EKO-deň je zábava, kto je na ňom vyhráva.
V prírode sme veľmi radi, poznávame okolie aj hrady...“
Aj takto zneli slová našich siedmakov, ktorí si krásny októbrový utorok užili mimo školských lavíc a vyučovanie sa prenieslo do prírody, kde sa ponorili do krás Kapušianskeho hradu. Nádherný výhľad, zaujímavá stredoveká mučiareň a dobrá nálada prispela k posilneniu vzťahov v kolektívoch a zároveň k uvedomeniu si dôležitých environmentálnych problémov.

 • 20231003_113757
 • 20231003_115300
 • 20231003_115323
 • IMG_20231003_101536
 • IMG_20231003_105832
 • IMG_20231003_105910
 • IMG_20231003_110003
 • IMG_20231003_110035
 • IMG_20231003_112253
 • IMG_20231003_112850
 • IMG_20231003_113554
 • IMG_20231003_114103
 • IMG_20231003_114138
 • IMG_20231003_115858
 • IMG_20231003_115921
 • IMG_20231003_115939
 • IMG_20231003_120335
 • IMG_20231003_120539
 • IMG_20231003_120924
 • IMG_20231003_121315

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI