okt
11

EKO deň TATRY

tatry miniHovorí sa, že neexistuje zlé počasie, iba zle oblečený turista.
Ale keďže naši ôsmaci boli oblečení výborne, mohli smelo absolvovať turistiku okolo Štrbského plesa, aj keď prvý hustý sneh, silný vietor a slabá viditeľnosť sa snažili zmariť tento zámer. Okrem prechádzky po čerstvom tatranskom vzduchu si mohli naši žiaci postaviť snehuliačika a prečítať si zaujímavosti na náučnom chodníku.Náučný chodník je tematicky zameraný na históriu Štrbského Plesa, jeho flóru, faunu, osobnosti, ktoré tu pôsobili, športové dianie, kúpeľnú históriu a množstvo ďalších zaujímavostí. Pozostáva zo 40 štýlových drevených infopanelov v slovenčine a v angličtine. Chodník je bezbariérový a prístupný celoročne.
Štrbské pleso je najtypickejšie morénové ľadovcové pleso, jazero na južnej strane Vysokých Tatier na Slovensku. Nachádza sa v mieste, kde sa na konci hrebeňa Soliska spája Furkotská a Mlynická dolina a je druhým najväčším na slovenskej strane. Leží v nadmorskej výške 1346,6 m. Má rozlohu 19,67 ha, je dlhá 640 m a široká 600 m. Dosahuje maximálnu hĺbku 20 m. Jeho objem je 1 299 400 m³.
Okrem tejto prechádzky žiaci navštívili Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Zbierky múzea obsahujú množstvo predmetov z oblasti botaniky, zoológie, histórie, kartografie, geológie a etnografie. Tento deň bol nezabudnuteľný a my sme radi, že sme načerpali novú energiu z lona našej prírody.

 • 1696923509971
 • 1696923509994
 • IMG_20231009_104236
 • IMG_20231009_105743
 • IMG_20231009_112030
 • IMG_20231009_132445
 • IMG_20231009_132735
 • IMG_20231009_133120
 • IMG_20231009_133208
 • IMG_20231009_140407
 • IMG_20231009_140517
 • IMG_20231009_155334

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI