okt
23

Stretnutie s Čarodejníkom z krajiny Oz

divadlo ke miniZačiatok týždňa pred jesennými prázdninami sa stal pre našich šiestakov krásnym kultúrnym a umeleckým zážitkom.
V pondelok, 23. októbra, navštívili Národné divadlo v Košiciach, ktoré im ponúklo slávnu rozprávku v podobe tanečného divadla, baletu, s názvom Čarodejník z krajiny Oz. Významný taliansky režisér a choreograf Giorgio Madia sa podpísal na tomto veľkolepom a famóznom diele plnom tanca, hudby, baletu, vyblýskaných kostýmov a zaujímavých kulís.
Na scéne starobylého nádherného divadla z výšky galérie naši žiaci zaujato sledovali príbeh malej Dorotky, ktorú tornádo počas búrky prenieslo do neznáma. Jediný, kto jej môže pomôcť sa vrátiť domov, je čarodejník Oz zo Smaragdového mesta. A tak sa Dorotka vyberie po ceste vydláždenej žltými tehlami za čarodejníkom. Cestou stretne strašiaka Strachopuda, ktorý túži získať rozum, cínového drevorubača, ktorý by chcel mať srdce, a leva Bojka, ktorý túži po odvahe. V závere zistia, že Oz je v skutočnosti obyčajný človek bez čarodejných schopností. Napriek tomu dá strašiakovi rozum, drevorubačovi srdce a levovi odvahu, pretože ich už vlastne dávno majú. Na konci divadelného predstavenia sa ozýval búrlivý potlesk všetkých divákov a niektorí naši žiaci dostali biele balóny priamo zo scény od hercov. Odniesli si tak nielen krásny umelecký zážitok, ale i kulisu z deja.
Svoje dojmy, myšlienky, pocity si ešte dlho rozprávali aj v neďalekom Auparku, kde sa najedli a nakúpili si, čo chceli.
Cestou v autobuse domov nás pohládzali žiarivé lúče slnka a obklopení farebnou jesennou prírodou sme sa šťastne vrátili k našej škole. Odtiaľ sme sa rozbehli k našim rodičom, aby sme sa podelili o nové umelecké i priateľské zážitky.

  • 20231023_095435
  • 20231023_095719
  • 20231023_114155
  • 20231023_115043
  • 20231023_115201
  • 20231023_115556
  • 20231023_115651

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI