okt
24

Vedecký kuriér priniesol Oceán v skúmavke

mendel miniJednou zložkou Európskej noci výskumníkov, ktorá sa konala v septembri 2023, je aj aktivita s názvom Vedecký kuriér. Škola, ktorá sa do tejto zaujímavej aktivity zapojí, dostane balíček s pokusmi pre žiakov podľa vlastného výberu. My sme si tento rok vybrali balíček s názvom Oceán v skúmavke. Vďaka týmto pokusom si mohli žiaci vyskúšať, aký účinok má okysľovanie oceánov na živočíchy a korálové útesy alebo ako chemicky rozbiť molekulu vody na vodík a kyslík. Celý okruh pokusov sme cyklicky uzatvorili zapálením zmesi vodíka s kyslíkom, čím sme opäť vyrobili vodu.
Práca odborníkov a vedcov je veľmi pútavá a môže byť aj pre žiakov zábavne sprístupnená. Touto jednoduchou aktivitou sme ich chceli nadchnúť pre vedu a výskum, čo nám aj podľa prekvapených výrazov tvárí a zaujímavých otázok žiakov podarilo. Vďaka experimentom a priamemu kontaktu s vedou si žiaci aj budúcich ročníkov môžu vyskúšať, aká obdivuhodná môže byť práca výskumníkov!

 • 20230927_072234
 • 20231013_101245
 • 20231013_101516
 • 20231013_102107
 • 20231013_102132
 • 20231013_102147
 • 20231013_102242
 • 20231013_102605
 • 20231013_102704
 • 20231013_102720
 • 20231013_102950
 • 20231013_103525
 • 20231013_103547
 • 20231013_103853
 • Screenshot_20231013-143248_Gallery
 • Screenshot_20231013-195429_Gallery

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI