okt
21

Liečivé rastliny

Zem smileLiečivé rastliny boli odpradávna vyhľadávaným prostriedkom proti rôznym neduhom. Aj dnes sa nájdu nadšenci, ktorí liečivé rastliny zbierajú, sušia a využívajú na rôzne účely. Jednou z nich je aj naša pani vychovávateľka Martina Holpová, ktorá prijala pozvanie medzi štvrtákov a veľmi rada sa s nimi podelila o svoje vedomosti o liečivých rastlinách. Vysvetlila im, ktorá bylinka má aké liečivé účinky, čo pomáha pri rôznych bolestiach, nádche, kašli či drobných poraneniach. Žiaci mali veľa otázok, mohli si každú bylinku obzrieť, privoňať a tiež sa dozvedeli, ako si v tomto jesennom období posilniť svoju imunitu. Pani vychovávateľke veľmi pekne ďakujeme.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • IMG_20231020_101214
 • IMG_20231020_102145
 • IMG_20231020_104235

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI