nov
10

Množstvo „NAJ-„ NA Jednom mieste

solivar(exkurzia do Solivaru)
Naši siedmaci si isto pri dosáľaní jedla počas víkendu uvedomili, ako ťažko kedysi bez techniky museli zamestnanci v Solivare pracovať, aby vyťaženú soľ náročným procesom aj spracovali do konečnej podoby po balenie a expedíciu. V piatok 10. novembra sme sa s nimi vybrali v rámci dejepisnej exkurzie do Múzea Solivar v Prešove. Areál Národnej kultúrnej pamiatky patrí medzi NAJvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Ide o jeden z NAJunikátnejších komplexov, pozostáva z piatich objektov na čerpanie a varenie soli zo 17. storočia. Soľ sa tu ťažila do roku 1970 a tieto budovy stále dýchajú históriou.

NAJzaujímavejším bolo zariadenie pripomínajúce kolotoč na čerpanie soľanky pomocou konských záprahov, ktorý je stále funkčný a hrdí sa prvenstvom NAJväčší v strednej Európe. Ďalšie NAJ spomedzi senzácií u žiakov získala budova zásobníkov soľanky postavená z masívnych kmeňov dubového dreva bez použitia jediného železného klinca. Spoza vitrín sme obdivovali NAJkrajšiu a NAJoriginálnejšiu Soľnobanskú čipku, ktorá získala svoju ochrannú známku a pýši sa tým, že z nej mala cisárovná Sissi vyrobený svadobný závoj. Túto čipku vyrábali manželky solivarských robotníkov. NAJkvalitnejšia soľ z nášho Solivaru kedysi zásobovala aj cisársky dvor Habsburgovcov vo Viedni.

NAJspokojnejší s novými vedomosťami, zážitkami a fotografiami sme sa vrátili domov uvedomujúc si, že soľ je skutočne nad zlato.

 • IMG20231110091252
 • IMG20231110091318
 • IMG20231110092838
 • IMG20231110092849
 • IMG20231110092910
 • IMG20231110093151
 • IMG20231110093502
 • IMG20231110093800
 • IMG20231110095535
 • IMG20231110100421
 • IMG20231110100429
 • IMG20231110100558
 • IMG20231110103027
 • IMG_169960414786F
 • processed-34BD9AB1-59B8-4FC0-9BE5-11E9343326E9-C31BC441-E2D7-479C-9B1D-4980061E36A0
 • processed-5EB70B33-51EF-4DC6-BD5E-2948A6C79783-E9037395-3555-4F06-B935-AB133695C6DE
 • processed-72ACE13B-E4FF-4F74-97B5-99D3440E9CB4-5AA1E4DE-5FAB-4ACC-A5E2-7C671EE185D4
 • processed-A6BB6D79-ECF2-4D04-A95D-1C65ABD539D2-D5513FCB-E3F9-41A7-99C6-7AE6A54F7360
 • processed-BA5D8F61-2B1C-485C-81FA-0AB5514DDF32-39F4951E-A4FE-413B-9562-3C65386FCC74
 • processed-E027E186-3076-45D8-B9A0-B1C1C9222A68-476D9269-C44C-4A41-ACFA-D42BBB85DC2D
 • processed-E6512147-F12C-46A5-A979-50F5811B2053-CC8BD643-3FF9-4FAE-AA5C-53D629E12BCF (1)
 • processed-E6512147-F12C-46A5-A979-50F5811B2053-CC8BD643-3FF9-4FAE-AA5C-53D629E12BCF

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI