nov
14

Včela očami detí

vcela miniV rámci 4. ročníka Vranovských medových dní bola v piatok 10. novembra 2023 vyhodnotená výtvarná súťaž „Včely a včelár očami detí“. Zapojilo sa do nej 240 detí materských a základných škôl nášho mesta. Odborná porota ocenila spolu 40 prác, pričom medzi ocenenými boli aj naši šikovní žiaci. Srdečne im blahoželáme!
Navyše sa naši šiestaci mali možnosť zúčastniť aj zaujímavej prednášky o namáhavom a obetavom živote včielok, pochutnali si na sladkom medíku a vyrobili si vlastnú sviečku z včelieho vosku.

 


3.kategória (základné školy – 6. až 9. ročník)

Vanda Klimešová – 1.miesto
Nina Dudová – 2.miesto
Tamara Švarná – 3.miesto

Kategória Priestorové práce
1.miesto – Victoria Lajčáková (ZUŠ)

Cena primátora mesta:
Natália Mandulová
Victoria Lajčáková
Nela Lukáčová
Karolína Bačiková
Lenka Lapková

  • 380572528_653365156674865_3125942819310665044_n
  • 380594708_1100925257556253_3156869392829093086_n
  • 380614893_276530514854630_4528404048161324827_n
  • 380614895_713071390702032_6489019878858076380_n
  • 380614986_847314836942217_2632284067660733916_n
  • 380636330_1277706766958591_5650880605365693448_n
  • 380742182_722717332560954_8584882265537543540_n
  • 387621108_1458494051549431_7181362541462645902_n

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI