nov
16

Medzigeneračné tandemy

jmaz miniZačiatkom týždňa (13. a 14. novembra) Dvojku navštívili šikovné remeselníčky nášho okresu v rámci regionálnej výchovy a projektu organizovaného Hornozemplínskym osvetovým strediskom „Týždeň netradičného vzdelávania na školách“. Naši žiaci si mohli vyskúšať paličkovanie, pletenie z pedigu, drevorezbu, vyrobiť si korálkový náramok, upliesť čelenku, uháčkovať si puzdro na mobil, či vyskúšať výrobu vianočných „puffy venčekov“.
Keďže sme mestskou školou, mnoho našich žiakov nemá možnosť stretnúť sa s remeslom, a preto nečudo, že tento projekt sa stretol s veľkou obľubou a záujmom u žiakov, ale aj učiteľov. Pôvodný zámer „zamestnať“ len štvrtákov a ôsmakov nám nevyšiel, pretože každú chvíľu sa pri stoloch s ukážkami zastavovalo mnoho žiakov iných ročníkov, posadali si a začali vyrábať, hoci prišli o prestávku. Tešíme sa, že máme šikovných žiakov plných chuti a záujmu dotknúť sa cenného bohatstva, akým je remeslo.

 • IMG20231114111011
 • IMG20231114111022
 • IMG20231114111047
 • IMG20231114111112
 • IMG20231114111144
 • IMG20231114113706
 • IMG_20231113_102956
 • IMG_20231113_103100
 • IMG_20231113_103543
 • IMG_20231113_103713
 • IMG_20231113_111223
 • IMG_20231113_111558
 • IMG_20231113_112523
 • IMG_20231113_112620

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI