nov
21

1.kolo v okresnej súťaži mladších žiačok v prehadzovanej a minivolejbale

volejbal miniMinulý týždeň sa naše mladé volejbalistky zúčastnili 1. kola v okresnej súťaži mladších žiačok v prehadzovanej a minivolejbale. Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev v minivolejbale a 8 družstiev v prehadzovanej.
Aj napriek tomu, že naše dievčatá majú za sebou len 2 mesiace tréningového procesu, v súťaži si počínali výborne.
Šiestačky nastúpili v minivolejbale trojíc a po výsledkoch 1:1 proti ZŠ Juh a 2:0 na sety proti ZŠ Lúčna postúpili do finále, kde po remíze 1:1, ale s lepším skóre, zvíťazili proti dievčatám z Bystrého a stali sa víťazkami 1. kola.
Piatačky si počínali suverénne a po víťazstve v základnej skupine postúpili do finále, kde zdolali dievčatá zo ZŠ Juh 2:0 na sety a 1. kolo v prehadzovanej vyhrali.

Štvrtáčky, aj keď na turnaji boli najmladšie, podali sympatický výkon a nakoniec skončili na 6. mieste.
Dievčatám blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.

  • IMG_20231113_082917
  • IMG_20231113_083528
  • IMG_20231113_090036
  • IMG_20231113_092328
  • IMG_20231113_093829
  • IMG_20231113_101746
  • IMG_20231113_121536

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI