nov
23

Jazykový kvet – školské kolo

jazkvet miniKrásne kvety vo váze nám spríjemňujú deň a máme z nich radosť. Rovnaké pocity v nás zanechali aj naše žiačky svojím prednesom anglickej prózy a poézie v jazykovo-umeleckej súťaži Jazykový kvet (Language flower). Klobúk dole pred ich snahou sa zdĺhavé anglické texty nie len spamäti naučiť, ale ich aj zaujímavo a pútavo predniesť. Prvé tri postupové miesta obsadili žiačky Tamara Kolesárová (IX.A), Noemi Mitriková (VIII.A) a Sára Janoková (VIII.A). Srdečne im blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole!


  • 20231122_140219
  • 20231122_140615
  • 20231122_140843
  • 20231122_141233
  • 20231122_143049
  • 20231122_143215
  • 20231122_143238

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI