nov
24

Netradičná telesná výchova

vzvt mini22.11.2023 sa žiaci II.A zúčastnili „netradičnej telesnej výchovy“ v Spojenej škole na Budovateľskej ulici. Pracovníčky pre druhákov pripravili veľa zábavných cvičení s využitím netradičného náradia a náčinia na hodine telesnej výchovy. Pre žiakov bol veľkým zážitkom vysvietený guľôčkový bazén, bežecký pás, trampolína či balančná lopta. S pomocou sestier si vyskúšali prenášanie zo žinenky pomocou zdvíhadla na posteľ. Najväčší záujem mali žiaci o bicykle, visiace kreslo a vodnú posteľ v miestnosti snoezelen. Usilovní cvičenci sa počas prestávky posilnili malým občerstvením a na záver bol každý žiak odmenený sladkosťou a pamätným listom. Srdečné poďakovanie našich druhákov za spestrenie vyučovania patrí všetkým zamestnancom Spojenej školy na Budovateľskej ulici.
ĎAKUJEME

 • 20231122_101404
 • 20231122_101518
 • 20231122_101718
 • 20231122_101731
 • 20231122_101737
 • 20231122_101914
 • 20231122_102227
 • 20231122_102417
 • 20231122_102426
 • 20231122_102458
 • 20231122_103015
 • 20231122_103037
 • 20231122_103201
 • 20231122_103407
 • 20231122_103437
 • 20231122_110706
 • 20231122_112515
 • 20231122_112605
 • 20231122_112858
 • 20231122_112901
 • IMG_1547
 • IMG_1548
 • IMG_1550
 • IMG_1551
 • IMG_1552
 • image_50378753
 • image_50385409
 • image_50420225
 • image_50446849
 • image_50453505

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI