nov
26

Šiestaci vo Vihorlatskom múzeu

hehe miniŠtvrtok 23. novembra prežili naši šiestaci netradične mimo školy. Navštívili totiž Vihorlatské múzeum v Humennom, kde na nich čakali dve zaujímavé expozície.
Umelecko-historická, ktorá je situovaná do dobových priestorov renesančného kaštieľa a ponúka pohľad na bytovú kultúru šľachty od obdobia renesancie po 20. storočie. Žiaci tu mali možnosť pokochať sa galériou panovníkov v izbe uhorských kráľov, čínskou izbou, sakrálnych umením, zlatým salónom, ako aj chlapcami obdivovanou zbierkou dobových zbraní a brnenia.
Druhú časť prehliadky tvorila prírodovedná expozícia zameraná na živočíšstvo Horného Zemplína. Po vypočutí informácií o rôznych zvieratách si mali žiaci možnosť aj precvičiť svoje vedomosti formou praktických aktivít, ktoré si pre nich prednášajúca pripravila. Cieľom bolo v prvom rade povzbudiť prirodzený záujme našej mládeže o prírodu, aspoň trochu ju poučiť a nasmerovať k aktívnej ochrane prírodného a životného prostredia.
Prežili sme spolu krásny deň a opäť sa nám potvrdilo, že aj takáto forma zážitkového učenia má pre žiakov veľký zmysel.

 • 20231123_084849
 • 20231123_084929
 • 20231123_085013
 • 20231123_085635
 • 20231123_091349
 • 20231123_093709
 • 20231123_094027
 • 20231123_095226
 • 20231123_100048
 • 20231123_100217
 • 20231123_102016
 • 20231123_105321
 • received_1080190366756686
 • received_1407031239894894
 • received_202311986181203
 • received_3597542167170728
 • received_645556494441714
 • received_6499812696789491
 • received_863161335541125
 • received_892283485411111

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI