dec
02

Slávici z lavice 2023

hlas miniKoniec novembra v našej škole už tradične patrí školskému kolu súťaže v speve populárnej piesne Slávici z lavice.
V pondelok 27.11.2023 sa malá telocvičňa zaplnila divákmi, ktorí prišli podporiť svojich spolužiakov a prežiť príjemné popoludnie s peknou hudbou a skvelými speváckymi výkonmi. Devätnásť spevákov v dvoch kategóriách zabojovalo o „slávičí“ titul. Mladší zvládli spev s hudobným podkladom, starších sprevádzala školská kapela Ťahák. Opäť sa potvrdilo, že spevu sa na Dvojke výborne darí. Keďže výkony spevákov boli vyrovnané, porota to nemala ľahké. Tu je jej rozhodnutie:

I. kategória
1. miesto: Tamara Hermanovská IV.C
2. miesto: Diana Krajčovičová IV.C
3. miesto: Paulína Dudová III. C a Pavol Zajíc III.D
Čestné uznanie: Hana Majerníková III.B a Zora Marcinovová I. B

II. kategória
1. miesto: Alexandra Mačejovská VI. C
2. miesto: Soňa Hermanovská IX. A
3. miesto: Beáta Dudová VII. C a Zuzana Štefanková VII.B
Čestné uznanie: Radovan Sepeši IX. A

 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI