dec
03

Prváci v bábkovom divadle

babadloV stredu 29.11.2023 vymenili prváci školské lavice za sedadlá v Divadle Babadlo v Prešove, kde spolu s bábkohercami prežívali príbeh roztopašného, neposlušného a sebeckého psíka v hre Lapaj – postrach dvora. Ako to už v rozprávkach býva, Lapaj sa po stretnutí so zvieratkami v lese naučil, čo je kamarátstvo a domov sa vrátil vyliečený z lapajstva a plný nových skúseností a zážitkov. Veríme, že aj našim prvákom rozprávka pomohla porozumieť cene priateľstva a naučila ich, ako sa správať k rodičom, súrodencom i kamarátom. Deti sa do školy vrátili plní zážitkov z predstavenia, ale aj z prvého spoločného výletu so svojimi spolužiakmi.

 • 01
 • 03
 • 04
 • 07
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 18
 • 19
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI