dec
07

Podporte kreativitu dvojkárov

vianoce miniZahlasujte „like-om“ za NÁŠ vianočný stromček tu: https://www.facebook.com/photo?fbid=731713785654539&set=pcb.731713838987867

Kto sa v týchto dňoch prejde po námestí v našom meste, isto mu neuniknú nádherne vyzdobené vianočné ihličnany. Nápaditú predvianočnú atmosféru pre žiakov našich materských a základných škôl navodilo mesto Vranov nad Topľou 5. decembra v našom centre pred AOC.
Predvianočná akcia s názvom "Detský vianočný les" mala rozžiariť detské očká, motivovať ich a premýšľať nad tým, ako zrecyklovať odpadový materiál a vyrobiť z neho vianočné dekorácie alebo použiť prírodné a hlavne odolné materiály.
Ozdôbky vyrábali ostošesť aj naši žiaci, nápaditosti sa medze nekládli a spoločne stromček Dvojky v meste vyzdobili. Za krásnu predvianočnú atmosféru a príjemné strávené popoludnie s nádherným programom, ďakujeme Mestskému úradu, dúfame, že táto milá akcia sa stane tradíciou.

Príďte sa inšpirovať aj vy a ten NÁŠ vianočný stromček prosíme, podporte like-om na FB stránke mesta Vranov nad Topľou.
LINK: https://www.facebook.com/photo?fbid=731713785654539&set=pcb.731713838987867

 

Urobíte tým hlavne radosť našim kreatívnym malým dvojkárom. Darujte im o jeden darček navyše, pretože podporiť úsilie jedným klikom zaberie minimum času, no radosť z čo najväčšieho počtu like-ov bude obrovská. ĎAKUJEME!

 • VL_0
 • VL_1
 • VL_10
 • VL_11
 • VL_2
 • VL_3
 • VL_4
 • VL_5
 • VL_6
 • VL_7
 • VL_8
 • VL_9

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI