dec
30

Školské kolo Pytagoriády

pyt miniPytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej sa oplatí byť nielen múdrym, ale aj rýchlym. Každý, kto získa najmenej 10 bodov za príklady, je odmenený aj 1 bodom za každé 4 ušetrené minúty zo 60, určených na vyriešenie 15 príkladov. Poradie potom určí výsledný súčet bodov za úlohy a čas. Presne takto si naši žiaci v polovici decembra zmerali sily v školskom kole Pytagoriády.
O šikovných žiakov na našej škole nie je núdza, a teda medzi úspešných riešiteľov patria (v abecednom poradí):


V kategórii P3:
Soňa Bačovčinová, Šimon Baškovský, Marko Babenský, Matúš Baštár, Timea Bujková, Dávid Bumbera, Ema Dankovičová, Lucia Hromadová, Simona Hudáková, Andrej Ondovčák, Oskar Oravec, Tomáš Puky, Šimon Sagan, Annamaria Steeno, Julia Temery, Jakub Ungrady. Nikolas Vraník, Matúš Zálepa
V kategórii P4:
Nina Bertová, Tamara Gešperiková, Emma Hajníková, Liana Havrišová, Dalibor Hudák, Michal Kollár, Branislav Kondáš, Oliver Kopčák, Sofia Lešková, Sebastián Sirník, Kristína Tiňová
Kategória P5:
Nina Demčíková, Róbert Ďurana, Štefan Kušnír, Sofija Lajčáková, Adam Lazor, Zuzana Magerová, Dávid Petrik, Viktor Steeno
Kategória P6:
Diana Demčáková, Emília Lacká, Daniel Mihalčin, Samuel Serafin, Jana Štegerová, Jozef Veliký
Kategória P7:
Lea Lobodášová, Natália Mandulová, Vanesa Pisarčíková, Laura Pivovarníková, Boris Steeno
A posledná kategória P8:
Viktor Kóňa, Diana Mantičová, Matúš Novikmec, Katarína Zajícová

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a postupujúcim do okresného kola prajeme veľa úspechov v ďalšom kole súťaže.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI