dec
31

Vianočný punč (slávnostná akadémia)

vianoce1 miniMilujeme Vianoce. Najprv príprava, pečenie, upratovanie, varenie, zdobenie stromčeka, potom hodovanie, oslava a zábava. Nebolo tomu inak v decembri ani na našej Dvojke. Najprv nácvik, učenie textov, výber hudby, tančekov, potom krásna oslava v podobe slávnostnej vianočnej akadémie. Konečne po štyroch rokoch sa u nás opäť rozozvučali tóny vianočných spevov a tancov, rozvoniavali perníky, či bolo počuť hovorené slovo v podobe scénok a veršíkov. Do príprav sa pustili všetky deti s oduševnením a zápalom. Výsledkom tejto prípravy bol vianočný punč namixovaný z lásky a prísady doňho pridávali malí i veľkí. Celá Dvojka sa spojila a vytvorila krásnu veľkú rodinu. Samozrejme, že na scéne nesmeli chýbať rodičia, starí rodičia, deti, čerti, anjeličkovia, ježibaby, pastieri, králi, vločky, vinšovníci...

Vianoce sú predsa o láske, rodine, pokoji, porozumení medzi ľuďmi. Nám sa dnes podarilo navodiť práve takúto vianočnú, slávnostnú atmosféru, ukrojili sme si veľký kus šťastia a lásky a prežili príjemné predpoludnie. Prajeme teda všetkým pokojné, ničím nerušené vianočné sviatky v kruhu svojej rodiny. Dovidenia o rok, priatelia.

 • DSC_0527
 • DSC_0528
 • DSC_0534
 • DSC_0538
 • DSC_0540
 • DSC_0544
 • DSC_0545
 • DSC_0546
 • DSC_0547
 • DSC_0550
 • DSC_0553
 • DSC_0556
 • DSC_0562
 • DSC_0572
 • DSC_0578
 • DSC_0580
 • DSC_0584
 • DSC_0585
 • DSC_0587
 • DSC_0588
 • DSC_0592
 • DSC_0595
 • DSC_0596
 • DSC_0599
 • DSC_0600
 • DSC_0602
 • DSC_0604
 • DSC_0607
 • DSC_0610
 • DSC_0612
 • DSC_0614
 • DSC_0616
 • DSC_0620
 • DSC_0623
 • DSC_0625
 • DSC_0626
 • DSC_0628
 • DSC_0632
 • DSC_0637
 • DSC_0639
 • DSC_0642
 • DSC_0645
 • DSC_0651
 • DSC_0654
 • DSC_0655
 • DSC_0658
 • DSC_0660
 • DSC_0661
 • DSC_0665
 • DSC_0667
 • DSC_0674
 • DSC_0679
 • DSC_0681
 • DSC_0687
 • DSC_0692
 • DSC_0694
 • DSC_0696
 • DSC_0699
 • DSC_0703
 • DSC_0705
 • DSC_0709
 • DSC_0710
 • DSC_0711
 • DSC_0714
 • DSC_0717
 • DSC_0723
 • DSC_0725
 • DSC_0729
 • DSC_0730
 • DSC_0732
 • DSC_0737
 • DSC_0738
 • DSC_0741
 • DSC_0745
 • DSC_0746
 • DSC_0750
 • DSC_0757
 • DSC_0766
 • DSC_0768
 • DSC_0770
 • DSC_0771
 • DSC_0776
 • DSC_0778
 • DSC_0781
 • DSC_0785
 • DSC_0789
 • DSC_0792
 • DSC_0795

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI