jan
19

Ide pieseň dokola, okolo stola la – la...

hlas miniPiesňou vyjadrujeme lásku, radosť, smútok i žiaľ. Všetky tieto emócie, ale hlavne radosť zo spevu prezentovali malí speváci, ktorí svoje umenie previedli v speváckej súťaži Hlas ŠKD. Tento rok to bol už 11. ročník, na ktorom sa zúčastnilo 28 spevákov. Súťažiaci predviedli svoj talent a odvahu a prekvapili nie len deti v publiku, ale aj porotu. Ich úlohou bolo zaspievať pieseň podľa vlastného výberu. Deti predviedli ľudové i moderné piesne a porota aj vynikajúce obecenstvo, ktoré potleskom povzbudzovalo všetkých súťažiacich, mali možnosť objavovať a pozorovať mladé talenty. Porota to nemala jednoduché ale nakoniec predsa len rozhodla.


1. miesto: Dávid Fejko, Šarlota Lipkošová
2. miesto: Lucia Tkáčová, Tamara Hermanovská
3. miesto: Noemi Mačejovská, Tamara Truchanová

Ostatní súťažiaci získali diplom za účasť a sladkú odmenu. Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich výkony, odvahu, príjemné chvíle a prajeme im ešte veľa radosti zo spevu.

 • Hlas
 • Hlas_0
 • Hlas_10
 • Hlas_11
 • Hlas_12
 • Hlas_13
 • Hlas_14
 • Hlas_15
 • Hlas_16
 • Hlas_17
 • Hlas_18
 • Hlas_19
 • Hlas_20
 • Hlas_21
 • Hlas_22
 • Hlas_23
 • Hlas_24
 • Hlas_25
 • Hlas_26
 • Hlas_27
 • Hlas_28
 • Hlas_29
 • Hlas_30
 • Hlas_31
 • Hlas_5
 • Hlas_6
 • Hlas_7
 • Hlas_8
 • Hlas_9

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI