feb
09

„Boli masky, veľký bál, bol aj u nás karneval ...“

karnevalFebruár je tradične mesiacom karnevalov a zábav. Fašiangy, symbol veselosti, zábavy a hodovania sú v rozličnej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. Každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní aj v našej škole. Deti sa naň veľmi tešia celé týždne a úporne rozmýšľajú, akú masku si tento rok zvolia. Krásna výzdoba v triedach i na chodbách už niekoľko dní avizovala, že tohoročný karneval bude v plnej paráde. A veru aj bol. Ako tradične začal v krásne vyzdobenej telocvični úvodnou promenádou a predstavovaním nádherných a nápaditých masiek. A potom to prišlo. Obrovské prekvapenie! Na náš karneval zavítali vzácni hostia. SpongeBob, Peppa Pig aj Labkova patrola. Spolu s deťmi tancovali, spievali, súťažili. Atmosféra bola ako vždy úžasná, plná smiechu, veselosti a radosti.
Naše poďakovanie za neopakovateľné zážitky a super zábavu patrí animátorom z Babysittingu Košice, Rodičovskej rade a všetkým, ktorí sa na príprave karnevalu podieľali.

 • K_0
 • K_1
 • K_10
 • K_11
 • K_12
 • K_13
 • K_14
 • K_15
 • K_16
 • K_17 (2)
 • K_17
 • K_19
 • K_2
 • K_20
 • K_21
 • K_22
 • K_23
 • K_24
 • K_25
 • K_26
 • K_27
 • K_28
 • K_29
 • K_30
 • K_31
 • K_32
 • K_33
 • K_34
 • K_38
 • K_4
 • K_5
 • K_6
 • K_7
 • K_8
 • K_9
 • K_I.D a

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI