feb
11

Najkrajší herbár na Slovensku vytvorili naši žiaci!

jazkvet miniAj v tomto školskom roku sa nám podarilo obhájiť prvenstvo v celoslovenskej súťaži Jazykový kvet LUPIENOK. Ide o jazykovo-prírodopisný tvorivý projekt, v ktorom žiaci robia veršované herbáre. V II. kategórii (2. stupeň ZŠ) postúpili do finálového kola herbáre našich troch žiakov. V anglickom jazyku zvíťazil Daniel Berta zo VII.A, na 2. mieste skončil herbár Bianci Hájnikovej z VIII.A. Emília Lacká zo VI.A si pre svoju prácu zvolila náš materinský jazyk a skončila na peknom 2. mieste. Víťazom srdečne blahoželáme!

  • 20240202_105206
  • IMG-20240207-WA0000
  • Milka

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI