Výberové konanie

máj
07

2. miesto v Mc Donald´s Cupe

futbal miniPosledný aprílový deň, 30. apríl, naplnil halu PKO pri ZŠ Lúčna 120 hráčmi a hráčkami z 12 škôl okresu, aby si medzi sebou zahrali Mc Donald´s Cup – Futbal žiakov a žiačok ZŠ.
Našu Dvojku reprezentovali Samuel Duňa a Aurelián Jurov 4. A, Boris Burda, Matúš Hreha a Lukáš Surdej 4. B, Ema Kmecová, Michal Kollár, Nina Olexová, a Martin Vargovčák 4. C a Richard Loja 4. D. pod trénerským vedením Bc. Mgr. Jána Štefanka.
Cieľ, aký majú naši hokejisti na MS, postúpiť zo skupiny sme splnili. Pred ZŠ Bystré, ZŠ Čaklov a ZŠ Sačurov naši dvojkári obsadili 1. priečku a zabezpečili si tak výhodu nasadeného tímu na budúci rok. Žrebom nám v semifinále pripadol každoročný finalista ZŠ Hanušovce. Po úspešnej taktike a víťazstve, čakal na Dvojku posledný krok, finále – ZŠ Lúčna s hráčmi a hráčkami z CFT Academy. Hrať však proti futbalovej akadémii je veľká odvaha, no naši šampióni potvrdili minuloročné fantastické 2. miesto! Ďakujeme a blahoželáme!

  • IMG_20240430_131931
  • IMG_20240430_132055
  • Mc D. v bráne

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI