Výberové konanie

máj
22

Bronzové atlétky a atléti

beh miniPiesok v doskočisku vyhladený, bežecké dráhy skontrolované, trávnik pokosený, pomôcky pripravené a lavičky pre fanúšikov natreté... a môžeme začať sláviť sviatok atletiky na Dvojke. Už tradične sa u nás v uplynulých dňoch konalo okresné kolo v atletike základných škôl. Počas dvoch dní si svoje sily zmerali žiaci a žiačky z ôsmych základných škôl nášho okresu. Za priaznivého počasia nebola núdza o pekné športové momenty, osobné rekordy, či napínavé a dojímavé okamihy. Naše družstvo atlétov obsadilo so ziskom 790 bodov bronzové miesto, pričom od strieborného ich delilo len 7 bodov. Pri súťažení našich atlétok bola situácia ešte tesnejšia, keď na základe rovnosti bodov, rozhodol lepší individuálny výkon žiačok a naše dievčatá sa tak museli uspokojiť s tretím miestom. Z celkového pohľadu sme sa všetci zhodli na tom, že v silnej konkurencii športovcov z iných škôl obstáli výborne a že táto skutočnosť nám bude motiváciou do ďalšej práce. Všetkým našim reprezentantom ďakujeme a do budúcna prajeme veľa nielen športových úspechov. Žiakov na súťaž pripravovali Mgr. Janka Kolcunová, Mgr. Karol Nemec a Mgr. Rastislav Fedor.

 

Atletika chlapci
Družstvo chlapcov:
horný rad zľava: Daniel Roža 9. B, Andreas Demčák 9. B, Adam Beňo 9. D, Gabriel Šmatko 9. B
dolný rad zľava: Tobias Turcovský 9. C, Tomáš Miľo 9. C, Jakub Ján Bendas 9. C, Samuel Musák 9. C

Atletika dievčatá
Družstvo dievčat:
horný rad zľava: Sarah Fejková 9. B, Liana Adamová 9. B, Laura Čandíková 9. C, Helena Órfhlaith Collins 8. A, Aimee Anna Tabaka 7. B
dolný rad zľava: Karolína Bačiková 7. D, Laura Dvorčáková 8. A, Vanesa Pisarčíková 7. C

  • Atletika chlapci
  • Atletika dievčatá
  • IMG-45bd05c0483e9ab2ff5df6b22e36616c-V

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI