okt
01

Vranovský mládežnícky maratónik

Vranovský mládežnícky maratónikV utorok 1. októbra 2013 sa aj za účasti našich žiakov uskutočnil už 13. ročník Vranovského mládežníckeho maratónika. A tí si počínali vynikajúco. Po súťaži detí materských škôl nasledovali súboje štafiet chlapcov a dievčat 1. stupňa ZŠ. V kategórií žiakov 1. – 2. ročníka obsadili naši chlapci aj dievčatá zhodne 3. miesto. Aj tretiaci a štvrtáci urputne bojovali, ale stačilo to na pekné 4. miesto.

Zato súboje žiakov 2. stupňa ovládli naši. V kategórií žiakov 5.- 6.ročníka obsadili chlapci výborné 2. miesto. Dievčatá v tej istej kategórií ukázali chrbát všetkým súperkám a suverénne zvíťazili. V kategórií žiakov a žiačok 7.- 8.ročníka sme opäť boli najlepší a v oboch štafetách sme zvíťazili. Aj deviataci si počínali výborne. Chlapci po skvelom výkone zvíťazili a dievčatá skončili na výbornom 2. mieste.

Zostavy našich žiakov:

1.– 2. ročník - dievčatá
Miklošová  Tamara
Spustová Martina
Molčanová Alžbeta
Tkáčová Ingrid
1. – 2. ročník - chlapci
Melniček Richard
Kentoš Alex
Ďusaš Oliver
Patay Jozef
3.– 4. ročník - dievčatá
Tutková Nina
Lukčová Nela
Gordanová Bianka
Hudáková Veronika
3. – 4. ročník - chlapci
Škurla Jakub
Mrusko Filip
Mikloš Tobias
Šugár Šimon

5.- 6.ročník dievčatá
Bačová Klaudia
Pavučková Barbora
Demčáková Olívia
Petrová Dominika

5.- 6. ročník – chlapci
Merjavý Daniel
Kotuľák Juraj
Sukovský Marko
Kaňuch Matej
7.- 8. ročník dievčatá
Molčanová Adela
Bačová Kristína
Rudová Dominika
Muchaničová Bianka
7.- 8. ročník  - chlapci
Čandík Peter
Kapera Aleksander
Hricík Jakub
Demčák Jerguš
9.ročník – dievčatá
Karasová Katarína
Hrižová Soňa
Mihalčinová Nikola
Kandalová Veronika
9.ročník – chlapci
Mlej Peter
Marcinčin
Mušák Jakub
Hajduk Kristián

 • maratonik_2013_diplomy_01
 • maratonik_2013_diplomy_02
 • maratonik_2013_diplomy_03
 • maratonik_2013_diplomy_04
 • maratonik_2013_diplomy_05
 • maratonik_2013_diplomy_06
 • maratonik_2013_diplomy_07
 • maratonik_2013_diplomy_08

 • maratonik_2013_01
 • maratonik_2013_02
 • maratonik_2013_03
 • maratonik_2013_04
 • maratonik_2013_05
 • maratonik_2013_06
 • maratonik_2013_07
 • maratonik_2013_08
 • maratonik_2013_09
 • maratonik_2013_10
 • maratonik_2013_11
 • maratonik_2013_12
 • maratonik_2013_13
 • maratonik_2013_14
 • maratonik_2013_15
 • maratonik_2013_16

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI