nov
15

Plavecký výcvik

Plavecký výcvikV termíne od 14.10. do 15.11. absolvovali žiaci piateho ročníka základný plavecký výcvik. Cieľom tohto výcviku bolo eliminovať strach z vody, naučiť plávať všetkých zúčastnených, prípadne zdokonaliť  už čiastočné plavecké schopnosti žiakov. V závere plaveckého výcviku mohli žiaci preukázať svoje získané plavecké  schopnosti v pretekoch v jednotlivých plaveckých spôsoboch. Ako dopadli tieto preteky v jednotlivých triedach  si môžete pozrieť nižšie.

Trieda 5.A
Kategória dievčat:
Kraul - 50 m
1. A. Hatalová, 2. I. Vasilková, 3. K. Bartková
Znak – 50 m
1. A. Hatalová, 2. C. Mazurová, 3. K. Bartková
Prsia – 50 m
1. A. Hatalová, 2. A. Slaninová, 3.I. Vasilková

Kategória chlapcov:
Kraul - 50 m
1. R. Bučko, 2. K. Kentoš, 3. D. Šurín
Znak – 50 m
1. K. Kentoš, 2. R. Šimovič, 3. R. Bučko
Prsia – 50m
1. D. Šurín, 2. R. Šimovič, 3. R. Bučko

Trieda 5.B
Kategória dievčat:
Kraul - 50 m
1. T. Veliká, 2. D. Olšavská, 3. A. Veliká
Znak – 50 m
1. E. Kmecová, 2. T. Veliká, 3. P. Vožňáková
Prsia – 50 m
1. T. Veliká, 2. D. Olšavská, 3. A. Veliká

Kategória chlapcov:
Kraul - 50 m
1. J. Hrun, 2. Š. Mihališin, 3. D. Sisák
Znak – 50 m
1. B. Keba, 2. D. Sisák, 3. Š. Mihališin
Prsia – 50 m
1. J. Hrun, 2. D. Sisák, 3. S. Makranský

Trieda 5.C
Kategória dievčat:
Kraul - 50 m
1. O. Šatníková, 2. K. Hardoňová, 3. S. Fiedorová
Znak – 50 m
1. D. Ivanová, 2. O. Šatníková, 3. K. Hardoňová
Prsia – 50 m
1. A. Krankotová, 2. V. Hrubovská, 3. O. Šatníková

Kategória chlapcov:
Kraul - 50 m
1. P. Bartko, 2. J. Ilečko, 3. J. Škoviera
Znak – 50 m
1. P. Bartko, 2. S. Mitrišin, 3. J. Škoviera
Prsia – 50 m
1. P. Bartko, 2. J. Ilečko, 3. D. Zamba

Trieda 5.D
Kategória dievčat:
Kraul - 50 m
1. V. Peštová, 2. K. Macková, 3. N. Martičeková
Znak – 50 m
1. V. Peštová, 2. K. Macková, 3. N. Martičeková
Prsia – 50 m
1. N. Martičeková, 2. A. Medvecová, 3. V. Peštová

Kategória chlapcov:
Kraul - 50 m
1. A. Šandor, 2. F. Hudák, 3. M. Bačišin
Znak – 50 m
1. A. Šandor, 2. P. Sabo, 3. F. Hudák
Prsia – 50 m
1. A. Šandor, 2. F. Hudák, 3. P. Sabo

 • plavecky_vycvik_01
 • plavecky_vycvik_02
 • plavecky_vycvik_03
 • plavecky_vycvik_04
 • plavecky_vycvik_05
 • plavecky_vycvik_06
 • plavecky_vycvik_07
 • plavecky_vycvik_08
 • plavecky_vycvik_09
 • plavecky_vycvik_10
 • plavecky_vycvik_11
 • plavecky_vycvik_12
 • plavecky_vycvik_13
 • plavecky_vycvik_14
 • plavecky_vycvik_15
 • plavecky_vycvik_16
 • plavecky_vycvik_17
 • plavecky_vycvik_18
 • plavecky_vycvik_19

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI